­ Waarom Adopteer je route? - KNHS

Waarom Adopteer je route?

Buitenrijden is, met ruim 17 miljoen buitenritten per jaar, de meest populaire vorm van paardensport in Nederland. Gelukkig hebben we in Nederland duizenden kilometers aan ruiter- en menpaden, uitermate geschikt voor het maken van fantastische buitenritten. De natuur in Nederland staat echter onder grote druk: er is eigenlijk te weinig natuur om in ieders behoefte te voorzien. We zien knelpunten rondom de toegankelijkheid en het onderhoud van buitenrijgebieden bij zowel terreineigenaren als ruiters en menners.

Bij de KNHS staan de belangen en behoeften van ruiters en menners centraal, en willen wij dat iedereen kan blijven genieten van mooie buitenritten. Echter zijn we ervan overtuigd dat dit slechts in overleg en afspraak met terreineigenaren en –beheerders mogelijk is. Buitenrijgebieden moeten duurzaam zijn, en in overeenstemming met lokaal beleid. Grondeigenaren moeten erop kunnen vertrouwen dat ruiters en menners verantwoord omgaan met de omgeving en de natuur waarin zij verkeren. Daarom zet de KNHS in op een nauwe samenwerking en interactie met terreineigenaren en –beheerders, natuurorganisaties, buitensportbonden, overheids- en toeristische instanties. 

Basisopenstelling voor wandelen en fietsen

De meeste mensen kennen de grote terreineigenaren wel, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 12 Landschappen. Maar er zijn ook gebieden in eigendom van de provincie, de gemeente of van particuliere eigenaren (zoals landgoederen). Staatsbosbeheer kreeg tot een paar jaar geleden veel geld van de overheid waarmee vele kilometers aan paardenpaden aangelegd en onderhouden konden worden. Inmiddels heet de overheid die geldkraan dichtgedraaid en is er net voldoende geld voor een basisopenstelling van natuurgebieden voor wandelen en fietsen, dus niet voor andere groepen zoals ruiters en menners of mountainbikers. Dit betekent dat daar op een andere manier oplossingen voor gevonden moeten worden. 

Adopteer je route

Met Adopteer je Route vragen we je niet om geld te geven. We vragen je wel om mee te helpen met het onderhoud van jouw favoriete buitenrijgebied. Vele handen maken licht werk en daarmee besparen we flink op de onderhoudskosten. Bovendien is het de perfecte kans om jouw feedback te geven op de routes in de gebieden die jij goed kent! Op www.adopteerjebos.nl staan al gebieden waar jij kunt helpen en er komen er nog meer bij. Bij elk gebied staat wat de bedoeling is en hoe je je aan kunt melden. Vaak gaat het maar om 1 of 2 dagen per jaar!

Bekijk de gebieden en help mee!

Waarom jouw hulp zo belangrijk is

"Sinds lange tijd hebben we ruiterroutes is onze gebieden liggen, maar in toenemende mate is het lastiger om ruiterroutes van goed kwaliteit te blijven aanbieden", legt Natuurmonumenten uit. "De kwaliteitseisen voor een ruiterpad worden steeds hoger. De benen van paarden blijken kwetsbaarder te worden en daarmee de eisen aan de paden hoger en dus duurder. De meeste mensen wonen in de Randstad, daar is ook vraag naar ruiterroutes. Maar de grootste delen van West-Nederland bestaat uit veen en klei. Lastige ondergrond om ruiterroutes op aan te leggen en duur in onderhoud. Maar we krijgen steeds meer verzoeken om ruiterpaden aan te leggen, terwijl we in de praktijk zien dat sommige ruiterroutes heel weinig gebruikt worden. Daarbij blijkt het heel lastig om andere grondeigenaren te bewegen om ook ruiterroutes op hun grond aan te leggen en te onderhouden. Tot slot financiert de overheid de basisopenstelling van natuurgebieden voor wandelen en fietsen, niet voor ruiteren. Hiervoor moet op andere manieren financiering gevonden worden. Daarom heeft Natuurmonumenten in de gebieden met meerdere kilometers ruiterpad een vignettenstelsel".

Door onze krachten en expertise te verenigen kunnen we ervoor zorgen dat ruiterroutes duurzaam in stand gehouden kunnen worden!

Wat doet de KNHS nog meer voor het buitenrijden?

 1. Actieve lobby
  De KNHS onderhoudt samen met andere buitensportbonden een zeer actieve lobby richting de overheid om ervoor te zorgen dat in de toekomst wel weer voldoende wordt geïnvesteerd in de buitenruimte. Voor dit doeleinde hebben wij net voor de verkiezingen in maart 2017 een manifest (zie PDF hieronder) aan enkele prominente kamerleden gepresenteerd en die gaan we ook voorleggen als input op het volgende regeerakkoord.
   
 2. Regioconsulenten, portefeuillehouders recreatiesport en het recreatiesportforum
  Mooie en goed onderhouden ruiter- en menpaden zijn superbelangrijk om fijn buiten te rijden. Jij kunt ons helpen door ideeën of knelpunten te melden bij de KNHS-regioconsulent. Naast de regioconsulenten hebben alle KNHS-regio's en mendistricten een portefeuillehouder Recreatiesport. Een groot aantal van hen vormen samen het recreatiesportforumHeb jij goede en nieuwe ideeën? Neem dan contact op met het forumlid in jouw regio of mendistrict en bespreek ze!
   
 3. Buitencode
  Sportbonden en natuurorganisaties hebben gezamelijk de Buitencode gezamenlijk ontwikkeld en gaan deze actief promoten. “We gaan we voor een positieve toon waarbinnen mensen elkaar aanspreken op hun gedrag, met humor en een igh five. We laten daarmee zien dat iedereen kan blijven genieten van sporten en bewegen in de natuur. Juist door rekening te houden met anderen en respect te tonen voor mens en natuur”.

Lees meer over wat we doen voor buitenrijden

 

Categorie: lobby, overheid, regioconsulent, buitenrijden, paardenpaden, ruiterpaden, menpaden

Downloads:

Ander Nieuws

 • Bereden Politie Nederland geeft richtlijnen voor buitenrijden
  Bereden Politie Nederland geeft richtlijnen voor buitenrijden
 • PaardenPodium Optimaal genieten in de natuur *Video*
  PaardenPodium Optimaal genieten in de natuur *Video*
 • Adopteer je route in de gemeente Heeze-Leende
  Adopteer je route in de gemeente Heeze-Leende