Ameland Lange Duinen

Een leuke route over het strand en door de duinen. De oorspronkelijke route is 13,2 km lang, maar de westelijke lus van ongeveer 3 km kan afgesneden worden. De route loopt een klein stukje parallel aan de route Ballumerduinen.

Een van de spectaculaire toeristische attracties in Nederland is de tewaterlating van de paardenreddingsboot 'Abraham Fock' op Ameland.

Vanaf 1824 stormen paarden op dit eiland de woeste branding in om een reddingssloep vlot te trekken. In dat jaar werd namelijk de Noord Zuid Hollandse Reddingsmaatschappij (later KNZHRM) nu KNRM opgericht en Amelanders kochten destijds voor f 876,50 een 'Groenlandersche Sloep' als reddingboot. Nes was het station. Hollum wilde niet achterblijven. Op eigen houtje kocht Klaas Sipkes een bootje voor f 22,50.

Twee jaar later werd dat vervangen door een echte reddingboot. De edele viervoeters werden onlosmakelijk met het Amelander reddingswezen verbonden.

In tegenstelling tot andere kustwachten, hield Ameland de paarden in ere. Zelfs nadat op 14 augustus 1979 acht paarden bij een tewaterlating verdronken. Deze ramp was wereldnieuws. Een even sober als eerbiedwaardig graf aan de kust herinnert aan deze zwarte bladzijde in de rijke historie. Het paardengraf en de vuurtoren liggen niet langs de oorspronkelijke route, maar zijn wel te paard te bereiken. Om het paardengraf te bereiken kan je op het meest westelijke punt van de route het strand (beperkt toegankelijk) verder volgen naar het paardengraf. Om bij de vuurtoren te komen kan je iets verder op de route rechtdoor rijden, in plaats van linksaf te slaan, en dan het ruiterpad volgen tot de vuurtoren. Dit stuk is wel onbeperkt toegankelijk

Route

Download gpx-route (Rechtermuisknop > Opslaan als)

Bereikbaarheid

De beperkt toegankelijke gebieden zijn van 1 mei tot 15 september alleen toegankelijk tussen 19.00 en 7.00 uur. De rest van het jaar is het strand de hele dag toegankelijk. Ook het strand dat onderdeel is van de route Lange Duinen is zomer en winter de hele dag toegankelijk.

Bij de VVV Ameland is een gratis kaart van alle routes op Ameland te verkrijgen. Medio november 2010 zal deze ook digitaal beschikbaar zijn. De kaart is tevens bij alle hierboven genoemde stallen te verkrijgen.

www.amelandermenenrijvereniging.nl

www.vvvameland.nl

Paardenverhuur bij de route

Rijstal De Blinkert

Camminghastraat 13

Ballum

0519-554059

www.rijstaldeblinkert.nl

Rijstal Le Cheval

Strandweg 14

Ballum

0519-554509

www.rijstallecheval.nl

Pensionstallen bij de route

A. Nagtegaal

0519-554286

a.nagtegaal@knid.nl

De Lange Dunen

0519-5566877

06-33712554

ingrids-peadespul@home.nl

Fam. B. Blokker

0519-554248

06-46542065

bobblokker@home.nl

K. de Boer

0519-554549

06-46542065

www.nelladorien.nl

T.G. de Boer

0519-554358

06-22182837

theo-simmie@hetnet.nl