Appingedam

De routes zijn zo uitgezet dat je via de 8 afzonderlijke tochten of delen daarvan, een meerdaagse tocht kunt maken door Noord Groningen, zodat je vanaf Ten Boer via Bedum, Winsum, De Marne de kustlijn kunt volgen via Eemsmond naar Delfzijl en via Appingedam en Loppersum weer terug, waarbij het mogelijk is op elk routedeel gebruik te maken van een overnachtingsmogelijkheid voor jou en je paard/ pony.

De gemeenten in Noord Groningen hebben in samenwerking met de KNHS afgesproken dat de menners gebruik kunnen maken van de brede fietspaden, die op de routekaarten zijn opgenomen. De fietsers hebben het eerste recht en dat betekent dat bij het passeren de menner gebruik zal moeten maken van de veelal brede berm. Ook is afgesproken dat zowel menners als ruiters ervoor zorgen dat de mest van de paarden/pony’s in de bebouwde kom wordt opgeruimd.

Vanaf de manege volg je het fietspad naar het centrum van Appingedam dat nog grotendeels bestaat uit vele mooie historische panden die vertellen over de rijke geschiedenis van Appingedam als hoofdstad van het Friese gewest Fivelingo. Van daaruit werd al handel

gedreven met Noord Duitsland, landen in Scandinavië en landen rond de Oostzee. In de Middeleeuwen is het onder de invloedsfeer gekomen van regenten en bestuurders die een meer Nederduits dialect/taal spraken, waarmee de overgang werd gemaakt naar het Groningse dialect.

In de loop van de 19e en vervolgens de 20 eeuw was er in en rondom Appingedam veel industrie variërend van motorenbouw, stenen- en vlasfabricage en later van karton- en papierindustrie. De pijpen en grote leegstaande fabrieken her en der in het landschap getuigen nog van deze rijke industriële geschiedenis. Deze bedrijvigheid betekende, dat de ruimte om te bouwen aan het Damsterdiep duur en daarmee schaars werd.

De oude woonkern laat nog heel veel zien van het schoon van weleer dankzij een wijs gemeentebestuur, dat in het begin van de zeventiger jaren voor Appingedam de status van een beschermd dorpsgezicht wist te verkrijgen. Hierdoor waren er middelen vrij te maken voor het instandhouden van de vele monumenten.

Monumenten zoals de hangende keukens, die boven het Damsterdiep meer ruimte gaven aan de bewoners van de woningen die krap tegen elkaar in lange rijen zijn gebouwd. En de boogbruggetjes die eng ingebouwd tussen de woningen de verbinding geven tussen de beide zijden van het diep.

Om deze hangende keukens en bruggetjes te zien, zul je even in het centrum op een brug moeten gaan staan. Vervolgens kun de route weer hervatten zoals aangegeven.

Vanuit het centrum van Appingedam ben je ook al zo aan de rand van de stad en ga je richting Garrelsweer, rijdend over een oude trekweg met daarnaast zo nu en dan een fietspad, dat vlak langs het Damsterdiep loopt en je de achterkanten van de bebouwing langs het water laat zien. Een rustige weg in vergelijking met de weg aan de andere zijde van het Damsterdiep.

Aan deze (over)zijde ligt trouwens een tweede opstap of wellicht een heel goede afstapplaats bij het landgoed Ekenstein (Alberdaweg 55-58 ) zo’n 5 km buiten Appingedam. Dit is een prachtig landgoed, gebouwd in 1648 dat nu is ingericht als restaurant en hotel met daarbij een mooie royale camping, waar je ook met een paard kunt overnachten.

De tocht gaat verder naar Garrelsweer, een gehucht aan het Damsterdiep en vervolgens via veelal smalle weggetjes door naar Eenum, Leermens en Oosterwijtwerd.

Dit zijn Wierdendorpen, die hun ontstaan veelal rondom de jaartelling of nog vroeger vinden, waar de eerste boeren Wierden bouwden om zo droge voeten te houden voor zichzelf en hun vee bij overstromingen vanuit de Lauwerszee en de Eems. Veel van de Wierden zijn nog in tact en kunnen hoogten bereiken tot wel 6 meter boven NAP.

Je merkt dit doordat je tegen de Wierde op moet rijden om in het midden van het dorp te komen waar de kerk veelal een prominente plaats heeft ingenomen.

Route

Download gpx-route (Rechtermuisknop > Opslaan als)

Bereikbaarheid

Er kan tenminste vanaf twee plaatsen worden gestart:

1.Manege de Veenhoeve, Woldweg 125, 9902 AD Appingedam. Telefoon: 0596-681470. Zie ook de website: www.manegedeveenhoeve.nl.

2.Camping/Landgoed Alberdaweg 56-58, 9901 TA Appingedam. Telefoon: 0596-624467. Meer informatie: www.campingekenstein.nl.