Dalen

Een lange, toeristische mentocht langs de plaatsen Dalen, Wachtum, Gees, Oosterhesselen, Sleen, Zandpol en Schoonebeek. De route voert door een gebied met veel essen en veenontginningen

Deze 83 km lange route gaat vooral door agrarisch gebied, onderweg kom je langs verschillende essen. Een es is een verhoogde akker, vaak bolvormig, die gebruikt wordt voor de akkerbouw en vaker voorkomt op zandgronden. Ook rij je langs Havezathe De Klencke, een 17de eeuwse landhoeve van een edelman.

De natuur die je hier ziet is loofbos en heide. De Klencke staat bekend om zijn diversiteit aan vleermuizen soorten en is een broedgebied voor veel kwetsbare en nog maar weinig voorkomende vogelsoorten. Je passeert het Dalerveense veen, een uit bos en heide bestaand gebied waar ook veel vogels broeden. Bijzonder zijn hier de stukken afgegraven hoogveen, die vaak begroeit zijn met berken. Vervolgens rijd je langs verschillende saksische boerderijen door Schoonebeek weer terug.

Obstakels

spoorwegovergang

tunnel

provincialeweg

oversteek

brug

In Drenthe worden in bepaalde gebieden paardenstoelen als orientatiepunten gebruikt. Deze paardenstoelen worden dus voornamelijk gebruikt om de eigen positie te bepalen. Deze route is echter grotendeels niet gemarkeerd en alleen op de kaart te rijden.

Beheerder

•recreatieschap Drenthe

•natuurmonumenten Assen

Nuttige links

www.gezondboerenverstand.nl

www.twittezand.nl

www.de-bronzen-emmer.nl

Huurmogelijkheden

Bij 'Gezond Boerenverstand' in Dalerveen kun je een buitenrit maken onder begeleiding. Tevens kun je hier overnachten met paard en wagen. Ook bij 't Witte Zand' en 'De Bronzen Emmer' kun je buitenritten maken. Bij beide bedrijven kun je een huifkar huren en overnachten.

Route

Download gpx-route (Rechtermuisknop > Opslaan als)

Bereikbaarheid

Je kunt de route vanaf verschillende punten starten. Vanaf (1) Mini-camping en Paardenplezier "Gezond Boerenverstand" of vanaf (2) Camping- kampeerboerderij 't Witte zand', of (3) Vakantieoord "De Bronzen Emmer" of vanaf (4) Camping Horizon.

Startpunten

Mini- camping en Paardenplezier "Gezond Boerenverstand"

hoofdstraat 104

7755 nn dalerveen

0524 - 22 13 04

http://www.gezondboerenverstand.nl

Mini- camping en Paardenplezier "Gezond Boerenverstand" is open van 15 maart tot 1 oktober.

Camping- kampeerboerderij 't Witte zand

Middendorpsstraat 16

7855 PR Meppen

0591- 371380

http://www.twittezand.nl

Vakantieoord "De Bronzen Emmer"

Mepperstraat 41

7855 TA Meppen

0591- 371543

http://www.de-bronzen-emmer.nl

Camping Horizon

Bosweg 2

7854 TE Aalden

0593 - 552020