De Marne - Electraroute

Dit is een mooie en rustige tocht voor zowel ruiters als menners, die over brede fietspaden gaat (met instemming van de gemeenten ook toegankelijk voor menners), afgewisseld met secundaire en boerenweggetjes.

Deze Electraroute verbindt een drietal unieke gebieden in Noordwest Groningen, zoals het Nationaal Landschap Het Lauwersmeergebied, het Reitdiepdal dat meandert van de Wadden- zee naar de stad Groningen en Het Middag Humsterland, het oudste cultuurlandschap van Nederland. De route gaat dwars door een prachtig natuurgebied, langs goudgele graanvelden, door schattige dorpjes en langs statige boerderijen en imposante sluizen waarbij alles weer wordt doorsneden door het brede Reitdiep.

In dit gebied leven duizenden vogels, wilde Konikspaarden, Schotse Hooglanders en bij elk erf staat wel een aantal paarden en pony’s tevreden te grazen van het rijke Groninger gras.

Hier is men gewend om met paarden om te gaan en wordt er rekening gehouden met de ruiter en menner, die deel uitmaken van het dagelijkse verkeer.

De route is in twee delen te rijden, met ten eerste een tocht vanuit Zoutkamp of Vierhuizen langs de Zoutkamperril. Dit is een prachtige natuurroute langs de uiterwaarden van het Reitdiep dat overgaat in het Lauwersmeer.

Met het kleurrijke haventje van Zoutkamp, waar je heerlijk garnalen en gebakken vis kunt eten en dan weer terug rijden naar het romantische dorp Vierhuizen, dat ligt te soeselen achter de oude dijk waarmee het land werd beschermd tegen het water van de voormalige Lauwerszee. Deze tocht is 12 km en is heel goed te doen voor zowel ruiters als menners.

Je kunt in Zoutkamp ook doorrijden langs de dijk en halverwege afslaan naar Lauwerzijl/Grijpskerk. Net voorbij Lauwersijl ga je ook weer linksaf naar Electra, waar het gemaal de Wolf al 150 jaren voor Noord Groningen het water afvoert naar de sluizen aan de kust, zoals in Lauwersoog. Van daaruit rijd je door naar Houwerzijl waar je in het Thee- museum een High Tea met scones en sandwiches kunt gebruiken om vervolgens weer verder te gaan naar Ulrum, Vierhuizen of Zoutkamp. Voor Vierhuizen kun je een fietspad binnendoor gebruiken, die op de kaart staat aangegeven. Een deel van het fietspad is wat smaller maar ook met passerende fietsers nog te doen. Je houdt vervolgens rechts aan en volgt het fietspad tot aan de kruising en volgt dan links de weg naar het Lachende Paard.

Algemeen: Tocht door Noord Groningen

Deze tocht sluit aan op de tocht Pieterburen en die van Winsum. De routes zijn zo uitgezet dat je via de 8 afzonderlijke tochten of delen daarvan een meerdaagse tocht kunt maken door Noord Groningen. Zo kun je vanaf Ten Boer via Bedum, Winsum en De Marne, de kustlijn volgen en via Eemsmond naar Delfzijl, Appingedam en Loppersum weer terug. Op elk route- deel kun je gebruik maken van een overnachting op een camping of Bed & Breakfast voor jou en je paard/ pony.

De gemeenten in Noord Groningen hebben in samenwerking met de KNHS afgesproken, dat de menners gebruik kunnen maken van de brede fietspaden die op de routekaarten zijn opge- nomen. De fietsers hebben het eerste recht en dat betekent dat bij het passeren de menner ge- bruik moet maken van veelal de brede berm. Ook is afgesproken dat zowel menners als ruiters er voor zorgen, dat de mest van de paarden/pony’s in de bebouwde kom wordt opgeruimd.

Route

Download gpx-route (Rechtermuisknop > Opslaan als)

Bereikbaarheid

Deze route kan op verschillende plaatsen worden gestart.

Vanuit:

1.De manege in Ulrum of vanuit

2.De camping Lauwerszee/restaurant ’ het Lachende Paard’ in Vierhuizen, waar je ook op royale staanplaatsen met paard of pony kunt kamperen, of vanuit

3.De Juckemaheerd in Zoutkamp/Niekerk, waar een bed & breakfast wordt gecombineerd met een box voor een nacht voor jouw paard/pony.