Haren

Een mooie afwisselende route over zandpaden en die je door een afwisselend landschap van heide, eikenbos en grasland voert. Je steekt twee keer het spoor over waarvan een keer met behulp van een spoorwegviaduct.

Cultuurhistorisch zijn het Noordlaarderbos en De Vijftig Bunder erg interessant. In het bos ligt een galgenberg. Op De Vijftig Bunder bevinden zich twee grafheuvels van rond 1500 voor Christus en karrensporen uit de Middeleeuwen. De Tweede Wereldoorlog is zichtbaar in de vorm van een tankgracht. Natuurmonumenten heeft vanaf 1932 de gebieden stap voor stap in eigendom gekregen.

Het Noordlaarderbos biedt onderdak aan roofvogels als de sperwer, havik en ransuil. Regelmatig lopen er reeën door het bos. Ook de steenmarter en de das scharrelen na zonsondergang rond.

Het Noordlaarderbos is een gebied met een rijke historie. Zo’n 2500 jaar geleden werd het bos dat er toen stond, gekapt. De grond werd als landbouwgrond gebruikt, maar dusdanig intensief dat er na een tijd niets anders dan heide groeide. De grond was uitgeput. Vanaf 1850 werd de heide ontgonnen. Er werden bomen geplant -eiken en grove dennen- en een deel van de heide werd in grasland omgezet.

Obstakels

Spoorwegovergang

Provincialeweg oversteek

Viaduct

Beheerder

Natuurmonumenten

Het Groninger Landschap

Er zijn verschillende locaties rondom de route waar je met je paard kunt overnachten:

Mevr. Van Es aan de Zuidlaarderweg 66 in Noordlaren, tel.050-4061912. Geschikt voor 4 personen en weidegang.

Mevr. Liemberg aan de Dalweg 1 in Onnen, tel.050-3185855 en 050-4062657, Geschikt tot 7 personen en 7 stallen bij Thea Scholtens tel. 06-41247361 of 050-4062398.

Pension Vrieling aan de Zuidlaarderweg 28 in Glimmen, tel. 050-4061912. Geschikt voor meerdere personen en weidegang.

‘t Schathuis Glimmen van de famillie Nieboer-Haack aan de Meentweg 26 in Glimmen, tel. 050-4062543. Geschikt tot maximaal 10 personen, stallen voor 2 à 3 paarden en weidegang.

Manege de Bongerd aan de Rijksstraatweg 132 in Glimmen, tel. 4061454. Geschikt voor 8 persoons-,16 persoons-, en 22 persoonskamers en meerdere stallen.

Pleisterplaats Paviljoen Sassenhein aan de Lustborgsweg 53 in Haren, tel. 050-5344932. Geschikt voor 8 plaatsen om paarden te stallen in de buitenlucht en eventueel weidegang aanwezig.

Bereikbaarheid

Je kunt starten vanuit Haren, bijvoorbeeld vanaf het parkeerterrein van Palviljoen Sassenhein, Lutsborgweg 53 in Haren. Je kunt de route ook halverwege starten vanaf een parkeerterrein aan het begin van het Noordlaarderbos aan de Polseweg, kruispunt Duinweg.

Haren ligt direct ten zuid-oosten van de stad Groningen. Het Noordlaarderbos (Gronings) en De Vijftig Bunder (Drents) liggen op de overgang tussen de Hondsrug en het beekdal van de Drentse Aa, ten westen van Noordlaren.