Lelystad

Deze route gaat van het bosgebieden het Gelderse Hout via de weg langs de Oostervaart naar het bosgebied het Overijsselse Hout. Een leuke afwisselende route langs het water, landbouwvlaktes en door het bos.

et Overijsselse Hout bestaat uit ongeveer 360 ha bos en 75 ha bosweiden. In het bos groeien plantensoorten, die van de vochtige duinvalleien bekend zijn, zoals stijve ogentroost, echt duizendguldenkruid, gevlekte rietorchis, rietorchis en breedbladige wespenorchis en zelfs rondbladig wintergroen. Ook groeit er mannetjesvaren, stekelvaren, eikvaren, addertongvaren en zelfs het zeer zeldzame naaldvarentje! Het Gelderse Hout maakt deel uit van de groengordel rondom de stad.

Dit bos grenst aan het Woldbos, het Oostrandbos en de ecozone langs de lage vaart. De oppervlakte bedraagt 170 hectare met bijna 70% bos en 20% speelweiden en volkstuinen. Slechts een paar paden leiden naar een parkeergelegenheid. De aanleg van dit stadsbos startte in het najaar van 1967. Het bos groeit op zavel- en kleigronden en herbergt veel boomsoorten. Er staan onder meer populieren, wilgen, iepen, essen, esdoorns, eiken, beuken, elzen, berken en enkele soorten naaldbomen. De rijke ondergroei van onder andere hazelaar, veldesdoorn, kers, kornoelje, meidoorn en vlier zorgt voor beschutting, voedsel en nestelgelegenheid voor de vogels.

Beheerder

Staatsbosbeheer

Gemeente Lelystad

Route

Download gpx-route (Rechtermuisknop > Opslaan als)

Bereikbaarheid

Kijk op de kaart voor bereikbaarheid.