Pieterburen

De route loopt rond waarbij er afwisselend gebruik gemaakt wordt van de brede fietspaden en smalle weggetjes. Gebruik waar het kan ook de fietspaden want op de weg ernaast wordt soms hard gereden. Deze tocht geeft een mooi beeld van het Groninger Hogeland.

Als je de route Pieterburen rijdt, is steeds duidelijk is te zien hoe de Groningers hebben gestreden tegen, maar vooral ook hebben kunnen leven van, vooral de vruchtbare zeeklei. Tijdens een groot deel van de tocht is de zeedijk steeds prominent in beeld afgewisseld met zogenaamde slapende dijken en niet te vergeten Wierdendorpen. De scheiding tussen land en zee is in de loop van de eeuwen steeds verder opgeschoven in het voordeel van de Groninger boeren.

Al 2500 jaren geleden bewerkten in dit gebied de eerste bewoners, met gevaar voor eigen leven, de uitermate vruchtbare bodem en lieten ze hier hun vee grazen. Hiermee konden ze zichzelf en de inwoners van de Stad Groningen van voedsel voorzien. Later vanaf 500 jaar na Chr. werden ook Amsterdam en andere grote steden gevoed met gewassen van het Groninger land. En weer later, zoals nu, gaan de Groninger pootaardappelen en het graan over de hele wereld.

Om zich destijds te beschermen tegen hoog water, bouwden de boeren hun onderkomen op een door hen zelf opgebouwde bulten van modder, mest, kadavers en afval. Deze bulten worden in Groningen Wierden genoemd.

Het dorp Eenrum is een prachtig voorbeeld van een Wierdendorp, waarbij tenslotte in de loop der honderden jaren naast die ene bult er anderen zijn toegevoegd en werd er tenslotte een kerk (inmiddels de 2e ) bovenop de Wierde gebouwd als toevluchtsoord voor de omwonenden in geval van hoogwater bij stormen en springvloed.

Dorpen als Kloosterburen en Pieterburen zijn 'jongere' dorpen, die zich pas hebben kunnen ontwikkelen nadat de 1e zeewerende dijk in 1850 werd aangelegd met daarbij ook de 1e sluizen en gemalen.

En daar tussenin bouwden de grote herenboeren hun boerderijen met de grote schuren en riante huizen, die dankzij de misoogsten in Ierland en Engeland hier goede zaken deden.

In gehuchten als Kleine Huisjes en Kruisweg bouwden de boerenarbeiders hun onderkomen, die ondanks de omvang van de gezinnen met zo’n 10 tot 12 kinderen, zeer bescheiden zijn.

De Groningers hebben steeds geprobeerd hun land uit te breiden door de Waddenzee en al eerder de Lauwerszee met succes in te polderen. Vooral in de laatste 150 jaren is er nogal wat land gewonnen op de zee, zoals alle polders die tussen de ‘’slapende’’ en de nieuwe dijken inliggen. Onze tocht gaat door het oude Land met zicht op het nieuwe, de polders.

Het Lauwersmeergebied ten westen van Kloosterburen en Zoutkamp, is één van de laatst ingepolderde gebieden. Met dat de Lauwerszee in 1969 is afgesloten als onderdeel van het Deltaplan en voorzien van grote sluizen en een brug is de zee overgegaan in het Lauwersmeer en het Lauwersmeergebied.

De route loopt rond waarbij er afwisselend gebruik gemaakt wordt van de brede fietspaden en smalle weggetjes. Gebruik waar het kan ook de fietspaden want op de weg ernaast wordt harder gereden. Je krijgt met deze tocht een goed beeld krijgt van het Groninger Hogeland vanaf Kloosterburen naar Pieterburen, via Saaxumhuizen en Eenrum en dan naar Wehe den Hoorn en dan weer naar Kloosterburen. Door het volgen van de routekaart en waar nodig bijgestaan door de vele wegwijzer moet je op je gemak de weg kunnen vinden. Bovendien wil de ‘stugge’ Groninger je graag even helpen en de goede weg wijzen.

Deze tocht sluit aan op de tocht naar Noordpolderzijl of naar Winsum/Onderdendam en verder.

De routes zijn zo uitgezet dat je via de 8 afzonderlijke tochten of delen daarvan, een meer- daagse tocht kunt maken door Noord Groningen, zodat je vanaf Ten Boer via Bedum, Winsum, De Marne de kustlijn kunt volgen via Eemsmond naar Delfzijl en via Appingedam en Loppersum weer terug, waarbij het mogelijk is op elk routedeel gebruik te maken van een overnachtingsmogelijkheid voor jou en je paard/ pony.

De gemeenten in Noord Groningen hebben in samenwerking met de KNHS afgesproken dat de menners gebruik kunnen maken van de brede fietspaden, die op de routekaarten zijn opgenomen. De fietsers hebben het eerste recht en dat betekent dat bij het passeren de menner gebruik zal moeten maken van de veelal brede berm. Ook is afgesproken dat zowel menners als ruiters ervoor zorgen dat de mest van de paarden/pony’s in de bebouwde kom wordt opgeruimd

Route

Download gpx-route (Rechtermuisknop > Opslaan als)

Bereikbaarheid

Voor deze tocht zijn ook weer meerdere vertrekplaatsen mogelijk zoals:

1.Manege De Marneruiters in Kloosterburen. Adresgegevens: Wilgenpad 5, 9977 SJ Kloosterburen, Tel. 0595-481933.

2.Het grote parkeerterrein in de Hoofdstraat in Pieterburen

3.Op het dorpsplein van Eenrum.