Tongerense heide

De Eper bossen staan vol met sparren, beuken, berken en grove dennen. In het midden ligt de Tongerense heide, die uit een afwisseling van heide en bos bestaat.

Door ondoorlatende lagen in de ondergrond zijn er ondanks de hoge ligging natte plekken en vennen, die een extra dimensie aan het landschap toevoegen. Op de overgang met het Wisselse Veen wordt het terrein steeds natter en verandert van heide naar heischraal grasland, moeras en open water. Hier komen bijzondere plantensoorten voor zoals bruine snavelbies, klimopwaterranonkel, duizendknoopfonteinkruid, heidekartelblad, diverse soorten glanswieren, moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan, stekelbrem, vlottende bies, ronde zonnedauw, gevlekte orchis en teer kransblad. Meer naar het noorden, langs de Tongerense Beek, Paalbeek en Vlasbeek, heeft het landschap een kleinschaliger en een meer cultuur karakter door de opgeleide beken en de door bosjes of singels omgeven graslanden.

Omgeving

Epe is een plaats in de provincie Gelderland en ligt in het noordoostelijke deel van de Veluwe. De gemeente Epe is een geliefde vakantie bestemming en in de omgeving vind je dan ook veel overnachtingsmogelijkheden. Rondom Epe liggen de zogenaamde Celtic Fields; prehistorische vierkante akkers omgeven door aarden walletjes. Ze dateren uit de IJzertijd en zijn uniek in Nederland.

Route

Download gpx-route (Rechtermuisknop > Opslaan als)

Bereikbaarheid