Winterswijk - Noord

Het buitengebied van Winterswijk, dat valt onder het gebied Waardevol Cultuur Landschap Winterswijk, is een prachtig coulisselandschap. Bossen afgewisseld door akkers, weilanden, essen en houtwallen maken het tot een rustiek geheel waar je volop van kunt genieten.

Het Korenburgerveen is een natuurreservaat ten noordwesten van Winterswijk. Het is grotendeels in eigendom van Vereniging Natuurmonumenten en vormt geografisch een geheel met het Meddosche Veen, het Vragenderveen en het Corlesche Veen.

De steengroeve in Winterswijk, is een dagbouwmijn waar voornamelijk kalksteen gewonnen wordt. De groeve is sinds 1932 in gebruik en wordt tegenwoordig geëxploiteerd door de firma Ankerpoort. Van de drie groeves is nog één in gebruik. Enkele maanden per jaar zijn er open dagen, waarop belangstellenden na aanmelding kunnen zoeken in de steengroeve.

Route

Download gpx-route (Rechtermuisknop > Opslaan als)

Bereikbaarheid

Startplaatsen

1.Boerderijcamping Kortshot, Vredenseweg 142, Winterswijk, 0543-562347, www.kortschot.nl

2.Recreatiecentrum Sevink Mölle, Meddoseweg 40, Winterswijk, 0543-513229, www.sevinkmolen.nl

Nuttige adressen:

Dierenarts

Diergeneeskundig centrum, 0543-512214

Dierenartsenpraktijk Winterswijk, 0543-533615

Dierenkliniek Lichtenvoorde, 0544-371600

Hoefsmid

L. Wolters, Lichtenvoorde, 0544-367849

A. Lagenschaar, Vragender, 0544-375753

G. Wassink, Winterswijk, 0543-562347

Kijk voor meer informatie over de route 'Winterswijk - Noord', en andere routes in de Achterhoek, ook op: www.achterhoektepaard.nl