­ De organisaties - KNHS

De organisaties

De campagne 'Deel je wei, iedereen blij' is een campagne van de Dierenbescherming, Dier&Recht, de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Hieronder vind je meer informatie over de organisaties en waarom wij deze campagne organiseren.

FEDERATIE VAN NEDERLANDSE RUITERSPORTCENTRA (FNRS)

Wie zijn wij?
De FNRS is de branchevereniging voor professionele hippische ondernemers. Onze leden zijn eigenaren van maneges, pensionstallen en trainingsstallen. We behartigen de belangen van deze ondernemers en vertegenwoordigen hen richting de politiek. Ook helpen we onze leden om het beste uit hun bedrijf te halen. Een bedrijf dat lid wil worden van de FNRS wordt gekeurd middels onze sterrenkeuring. Ook hebben we de welzijnsquickscan ontwikkeld die gebaseerd is op de Gids Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. Ruiters die voor een FNRS-bedrijf kiezen, kunnen rekenen op kwaliteit, veiligheid en welzijn. Door paardrijden te promoten willen we meer mensen in aanraking brengen met paarden.

Waarom deze campagne?
Onze leden zorgen goed voor hun paarden en hebben oog voor paardenwelzijn. Sociaal contact tussen paarden is daarbij heel belangrijk. Sommige stallen hebben veel ruimte en mogelijkheid tot weidegang, terwijl dat bij andere stallen beperkt is. De FNRS vindt het belangrijk dat paarden, of dat nu op stal is of in de wei/paddock, contact kunnen hebben met soortgenoten. Dit heeft een positief effect op het welzijn. Tevreden paarden zorgen weer voor tevreden ruiters en ondernemers.

Meer weten?
Lees meer over de FNRS op www.fnrs.nl.

DIERENBESCHERMING

Wie zijn wij?
Met een achterban van 160.000 leden, donateurs en vrijwilligers is de Dierenbescherming de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van dieren.

Dat doen we bijvoorbeeld door in onze asielen jaarlijks tienduizenden honden, katten, konijnen en knaagdieren op te vangen, maar ook met onze inspecteurs die dagelijks optreden tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing. Naast directe hulp aan dieren besteden we ook aandacht aan voorlichting en educatie en lobbyen we voor betere wetten en regels. Of het nu gaat om landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren of dieren in de natuur: ze kunnen allemaal rekenen op onze aandacht en inzet.

Waarom deze campagne?

Ook paarden hebben onze aandacht.

Onze inspecteurs bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) komen geregeld paarden tegen die alleen gehuisvest staan in de wei. Omdat er weinig specifieke wetgeving is voor paarden, kunnen zij ook niet optreden in zo’n situatie. Wat wel kan,  is paardenbezitters bewustmaken van het belang van sociale huisvesting voor hun dieren. Daarom werkt de Dierenbescherming graag mee aan de campagne ‘deel je wei, iedereen blij’.

Meer weten? 
Ga naar www.dierenbescherming.nl/paarden

 

DIER&RECHT

Wie zijn wij?
Stichting Dier&Recht bestaat uit een klein maar slagvaardig team van juristen, onderzoekers en beleidsmedewerkers. Dier&Recht is een onafhankelijke stichting, Ons werk wordt mogelijk gemaakt door donaties. Onze campagnes zijn gebaseerd op wetenschap en eigen onderzoek in de praktijk. We zetten ons in voor een verbetering van het welzijn van diverse dieren, zoals kalveren, gezelschapsdieren en uiteraard paarden. Zo hebben we het afgelopen jaar aandacht besteed aan het welzijn van manegepaarden, misstanden op de paardenmarkt in Hedel en de mishandeling van paarden op Zuid-Amerikaanse bloedboerderijen. 
We schuwen niet om de dialoog aan te gaan en zijn op die manier ook tot deze gezamenlijke campagne gekomen. 

Waarom deze campagne?
Wij krijgen vaak meldingen over paarden die eenzaam in de wei staan. Met deze website willen we zowel de melders als de eigenaren van eenzame paarden informeren over hoe je paarden sociaal huisvest. Een sociaal leven is extreem belangrijk voor alle paarden; ze willen samen leren, samen eten, elkaars vacht verzorgen en plezier maken. Dit leggen we graag uit.

Door informatie te delen, zoals het stappenplan om paarden te koppelen, wil Stichting Dier&Recht mensen motiveren om paarden op een veilige, ontspannen manier samen te zetten.

Meer weten?
Wil je op de hoogte blijven van onze acties voor paardenwelzijn, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. https://www.dierenrecht.nl/eenzame-paarden

KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTFEDERATIE (KNHS)

Wie zijn wij?

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is één van de grootste en sportief succesvolste sportbonden van Nederland. De KNHS behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen en haar leden, zodat zij de paardensport zo goed mogelijk kunnen beoefenen. De organisatie richt zich niet alleen op sport in wedstrijdverband, maar ook op de recreatieve paardensport. Het welzijn van paarden speelt een belangrijke rol binnen het beleid van de KNHS, die hierin een voorbeeldfunctie vervult. Door de aard van de paardensport onderhoudt de KNHS relaties met de fokkerij en de ondernemers in de paardensector.

Waarom deze campagne?
Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt voor de paardensport in het algemeen en voor de KNHS in het bijzonder. De belangrijkste invloeden op het welzijn en de gezondheid van het paard zijn de zorg en het management door de paardenhouder zelf. Alle paardenhouders en -eigenaren moeten zich bewust zijn van deze welzijnsbehoeften en de gezondheidseisen. We spannen ons daarom in om paardenliefhebbers hierover te informeren. Deze campagne sluit heel goed aan op onze doelstellingen.

Meer weten?
Lees meer over de KNHS op www.knhs.nl.