­ Cao brengt verenigingen verder - KNHS

Cao brengt verenigingen verder

Wist u dat er sinds 1 januari 2017 een cao Sportverenigingen is? Die is voor alle sportverenigingen beschikbaar via de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS). De cao specifiek voor sportverenigingen maakt het mogelijk voor verenigingen om binnen uniforme en vaststaande kaders betaalde krachten aan te nemen. Bijvoorbeeld instructeurs, trainers en beheerders kunnen zich zo langer aan een vereniging binden.

Professionalisering van sportverenigingen

De cao draagt bij aan verdere professionalisering van sportverenigingen, vindt Erik Lenselink, manager sportontwikkeling bij NOC*NSF. Nu bestaat de mogelijkheid om meer aaneengesloten contracten voor bepaalde tijd af te sluiten, namelijk zes contracten binnen 48 maanden, meer dan via de Wet Werk en Zekerheid mogelijk is. De cao vergroot de aantrekkingskracht van een vereniging als werkgever, die daarmee laat zien dat ze goed werkgeverschap belangrijk vindt.

In Nederland maken wekelijks meer dan 600.000 ouders, vrijwilligers en betaalde krachten het mogelijk dat miljoenen kinderen en volwassenen bij een sportvereniging individueel of in teamverband sport beoefenen en deelnemen aan wedstrijden. Met hun enthousiasme en inzet leveren coaches een bijdrage aan hoe mensen sport beleven. De kwaliteit van het sportkader is van invloed op de manier waarop mensen hun sportbeoefening ervaren en beoordelen. Om aan de eisen van sportconsumenten te voldoen is een significante groei van het aantal coaches en een investering in de kwaliteit van coaches cruciaal, zo stelt Lenselink. Een van de wensen van NOC*NSF is om zo veel mogelijk Nederlanders aan het sporten te krijgen en te houden. Hiervoor is een sterk sportkader nodig. Daarom omarmt NOC*NSF het initiatief van de NIDS. Volgens Lenselink kan een NIDS-lidmaatschap bijdragen aan een professionelere werkomgeving en zo aan de verdere ontwikkeling van de sportvereniging.

Samen sterk

NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse olympische en paralympische teams. Lenselink is ook bestuurslid van Werkgevers in de Sport (WOS). Samen met Netwerk in de Sport (NIDS) werkt WOS aan de versterking van de sportsector op het gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en werkgeverschap. Het NIDS zet zich in voor trainers, instructeurs en beheerders werkzaam bij sportverenigingen. De WOS richt zich op sportbonden, provinciale en regionale sportorganisaties, universitaire sportcentra en geprivatiseerde gemeentelijke sportorganisaties.

Voor en door verenigingen

Meer organisaties in Nederland zetten zich in voor de ontwikkeling en professionalisering van verenigingen, zoals De Nederlandse Associatie (DNA), een vereniging van, voor en door verenigingen. DNA verenigt brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties. De ontwikkeling van het vak van verenigingsprofessional en verenigingsbestuurder staat centraal binnen DNA. Het KNHS Young Leaders Program was afgelopen jaar de winnaar van de DNA Award Vernieuwende Vereniging.

Meer weten?

www.netwerkindesport.nl/cao

Ander Nieuws

  • Dinja van Liere op 1 en 2 bij K&U De Meern
    Dinja van Liere op 1 en 2 bij K&U De Meern
  • Neurologische vorm van rhinopneumonie in Ede
    Neurologische vorm van rhinopneumonie in Ede
  • Springruiters maken zich op voor eerste Rolex Grand Prix van 2021
    Springruiters maken zich op voor eerste Rolex Grand Prix van 2021