­ Privacy vraagstuk: Het gebruik van wedstrijdfoto’s online - KNHS

Privacy vraagstuk: Het gebruik van wedstrijdfoto’s online

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), die is ingegaan op 25 mei 2018, schrijft voor dat foto’s/video’s van minderjarige leden wel gepubliceerd mogen worden, maar alleen als daarvoor toestemming is verkregen. Nieuw is dat een vereniging of ondernemer moet kunnen aantonen dat deze toestemming is verleend en dat er maatregelen zijn genomen om de beelden te beschermen. De KNHS laat zien hoe zij op praktische wijze omgaan met deze nieuwe wetsbepaling.

Wil je beeldmateriaal (video/foto) publiceren van leden jonger dan 16 jaar waarop zij herkenbaar in beeld worden gebracht? Dat kan online zijn, maar ook op papier, dan heb je toestemming nodig van zijn of haar ouder/voogd. Jongeren ouder dan 16 jaar mogen zelf toestemming geven. Onder de AVG moet je de toestemming kunnen aantonen (bijvoorbeeld een handtekening op papier) en het moet bovendien eenvoudig zijn om de toestemming weer in te trekken. Beelden moeten dan verwijderd worden als iemand daar later om vraagt.

De KNHS organiseert op het Nationaal Hippisch Centrum (NHC) meerdere evenementen waaraan kinderen jonger dan 16 jaar deelnemen die vrij toegankelijk zijn zoals onder andere Bixiedag, Hippiade en Enjoy the Ride. Om op een praktische manier invulling te geven aan de wetsbepaling heeft de KNHS het volgende bepaald:

Inschrijven voor KNHS-evenementen op het NHC verloopt digitaal, bij voorkeur via Mijn KNHS. Aan de algemene voorwaarden/vraagprogramma’s voor KNHS-evenementen en wedstrijden wordt toegevoegd dat met inschrijven voor en deelname aan het evenement/wedstrijd uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven aan de KNHS voor het (doen) maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens het evenement voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, sociale media en offline publicaties. De KNHS heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers hebben geen recht op enigerlei vergoeding o.i.d. in dit verband.

Tip!

Ook organiserende verenigingen kunnen bij het aanmaken van een wedstrijd in Mijn KNHS (bij het opmerkingenveld in stap 4) onderstaande tekst opnemen om hiermee praktisch om te gaan met de wetsbepaling voor het gebruik van foto’s/video’s van minderjarigen:

Met de inschrijving voor deze wedstrijd geeft de deelnemer tevens toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, social media en offline publicaties. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.

 

Ander Nieuws

  • Corona: tegemoetkoming voor verenigingen
    Corona: tegemoetkoming voor verenigingen
  • 21 oktober KNHS College Tour: Paardrijden met ruitergevoel
    21 oktober KNHS College Tour: Paardrijden met ruitergevoel
  • Deelnemers internationale wedstrijden 21 t/m 27 september 2020
    Deelnemers internationale wedstrijden 21 t/m 27 september 2020