­ Protestregeling - KNHS

Protestregeling

Als door een official een beslissing wordt genomen waar een deelnemer het niet mee eens is, kan hiertegen protest ingediend worden door de deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger. Het protest moet altijd worden ingediend bij de Federatievertegenwoordiger. Bij wedstrijden waar geen apart aangewezen Federatievertegenwoordiger aanwezig is, vervult het hoofd van de jury deze taak.

Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om protest in te dienen tegen een beslissing of uitspraak van deze Federatievertegenwoordiger zelf. Ook in gevallen waarin het oordeel of de waardering van de jury is gebaseerd op een verrichting van een deelnemer en/of paard is geen protest mogelijk.

Protesten kunnen binnen de onderstaande tijdslimiet worden ingediend:

 1. Protesten tegen een deelnemer of een paard, dan wel tegen de startvolgorde: één uur voor het begin van de desbetreffende wedstrijd of rubriek.
 2. Protesten inzake een hindernis, het parcours, dan wel inzake de omstandigheden waaronder verrichtingen moeten plaatsvinden: direct na de bezichtiging van het parcours of van de ring en in elk geval vóór de eerste deelnemer aan de desbetreffende wedstrijd of rubriek van start is gegaan. Protesten inzake de marathon (Mennen) of cross country (Eventing), dan wel inzake de omstandigheden waaronder verrichtingen moeten plaatsvinden: direct na de bezichtiging van de marathon of de cross country.
 3. Protesten betreffende onregelmatigheden of incidenten gedurende de wedstrijd of de rubriek: zo spoedig mogelijk na afloop daarvan, doch niet later dan 30 minuten nadat de uitslag bekend is gemaakt.
 4. Protesten tegen de uitslag: zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 30 minuten na de officiële bekendmaking daarvan.

Wanneer er een officieel protest ingediend wordt, moet dit schriftelijk en met redenen omkleed, verwijzend naar de artikelen waartegen bezwaar gemaakt wordt. Alleen een deelnemer zelf, of indien deze minderjarig is, diens vertegenwoordiger, kan een protest indienen.

Daarnaast wordt een protest pas in behandeling genomen nadat de waarborgsom conform de wedstrijdtarievenlijst is voldaan een de Federatievertegenwoordiger. Deze waarborgsom wordt terugbetaald aan de deelnemer als het protest wordt toegewezen. Bij verwerping van het protest vervalt de waarborgsom aan de KNHS en zorgt de Federatievertegenwoordiger dat de waarborgsom bij de KNHS terecht komt.

Een officieel ingediend protest bij de Federatievertegenwoordiger wordt behandeld door een jury van beroep, die bestaat uit:

 1. De Federatievertegenwoordiger;
 2. De voorzitter van de wedstrijdgevende organisatie of diens vervanger;
 3. Een derde door de Federatievertegenwoordiger aan te wijzen persoon.

Indien één of meer van deze personen in enige hoedanigheid betrokken was/waren bij de totstandkoming van de beslissing waartegen geprotesteerd wordt, benoemt de Federatievertegenwoordiger een ander lid/andere leden in de jury van beroep.

De jury van beroep doet tijdens de wedstrijd zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd uitspraak inzake het ingediende protest. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen. Het schriftelijke protest en de schriftelijke uitspraak worden door de Federatievertegenwoordiger met het rapport meegezonden. Bij de verwerping van het protest wordt de waarborgsom tevens met het rapportageformulier meegezonden.

De protestregeling is op genomen in artikel 48 van het Algemeen Wedstrijdreglement.

Foto: Arnd Bronkhorst

Ander Nieuws

 • Dinja van Liere op 1 en 2 bij K&U De Meern
  Dinja van Liere op 1 en 2 bij K&U De Meern
 • Neurologische vorm van rhinopneumonie in Ede
  Neurologische vorm van rhinopneumonie in Ede
 • Springruiters maken zich op voor eerste Rolex Grand Prix van 2021
  Springruiters maken zich op voor eerste Rolex Grand Prix van 2021