­ Corona en internationale wedstrijden - KNHS

Corona en internationale wedstrijden

Het zal je niet ontgaan zijn dat er een aanscherping heeft plaatsgevonden inzake de corona maatregelen. De topsporter heeft middels inzet van het NOC NSF hierin een uitzonderingspositie als het gaat om sportbeoefening in het buitenland en die blijft vooralsnog bestaan. Zij formuleren dit als volgt: “Deelname aan topsport door sporters die internationaal op het hoogste niveau actief zijn” 

In de praktijk komt het neer op het volgende:

 

 • Wij zullen alle inschrijvingen van ruiters voor internationale FEI wedstrijden in het buitenland (geen deelname aan nationale wedstrijden in het buitenland) uitvoeren als die ruiters volgens onze bepalingen en reglementen ook startgerechtigd zijn voor die wedstrijden.
 • Voor ruiters die naar het buitenland reizen in een oranje gebied, gelden nog steeds de 10 dagen thuisquarantaine regels zoals opgesteld door het NOC NSF. De complete regels staan onder aan dit bericht maar hoofdlijn is dat je quarantainegebied als topsporter wordt uitgebreid met je stalomgeving. Sociale contacten buiten je ‘sportomgeving’ zijn niet gewenst. 
 • Laat je direct testen bij klachten.
 • Check goed of je een uitnodiging nodig hebt van de organisatie waar je wil starten om het land binnen te komen. 
 • Probeer terughoudend te zijn met het starten in het buitenland. Blijf je afvragen of het noodzakelijk is om die start(s) te hebben in het buitenland. Is er geen alternatief op die datum in NL? Zolang wij onszelf goed blijven reguleren en daarmee besmettingen voorkomen, kunnen wij zo lang mogelijk de sport blijven beoefenen
 • Reis met een zo klein mogelijk team naar het buitenland. Mensen buiten jouw topsportomgeving (bv eigenaren) vallen niet onder de aangepaste maatregelen.
 • De coronamaatregelen per land kunnen verschillen, en ook op elk moment weer wijzigen. Het blijft als ruiter je eigen verantwoordelijkheid om de regelingen van het desbetreffende land goed in de gaten te houden voor vertrek.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan je die stellen via topsport@knhs.nl .

RICHTLIJN VANUIT NOC*NSF: 

Topsportuitzondering thuis-quarantaine
Op de site van rijksoverheid is duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om het dringende advies van thuis-quarantaine vanwege internationale reizen te onderbreken voor het beoefenen van topsport.

 “Per 14 september mag je voor een aantal (reis)doelen de thuisquarantaine onderbreken. Je mag dan die dag(en) naar buiten en reizen als het niet anders kan. Je mag bijvoorbeeld reizen over de Nederlandse grens voor je werk of topsport. Je hebt dan geen klachten die passen bij corona. Buiten deze (reis)doelen houd je je aan de regels voor thuisquarantaine. Je reist bijvoorbeeld niet met het openbaar vervoer en je vermijdt sociale contacten.”

Ook de omschrijving van de reisdoelen waarbij bovenstaande geldt is omschreven. Wat de topsport betreft: “Deelname aan topsport door sporters die internationaal op het hoogste niveau actief zijn”

Van de sport zelf is verwacht hierin terughoudend en enigszins regulerend op te treden. Het is belangrijk hierbij te volgen wat RIVM aan het kabinet heeft aangegeven over de voorwaarden waaronder zo’n onderbreking plaats zou dienen te vinden: “Mocht hier (topsport als uitzondering) vanuit overheidswege wel toe besloten worden, dan dient het uitgangspunt te zijn dat de duur van de onderbreking zo kort als mogelijk is en dat de quarantaineregels buiten de onderbreking om aangehouden worden. Dit betekent dat tijdens de onderbreking van de quarantaine sociale contacten vermeden worden, goed onderling afstand gehouden wordt, er niet gereisd wordt met het OV en goede hygiënemaatregelen worden genomen. De quarantaine mag niet onderbroken worden als men klachten heeft, als iemand in het gezin koorts heeft of benauwd is of als iemand een nauw contact is van een bewezen COVID-19-patiënt. Voor deze mensen geldt dus dat ze bij een bezoek aan een land of gebied met veel COVID-19 en/of na aankomst in Nederland uit zo’n gebied tijdens de quarantaineperiode hun contacten zoveel mogelijk beperken.”

In de praktijk betekent dit voor de sport het volgende:

 1. Ook Nederlandse en buitenlandse sporters die naar Nederland (terug) reizen uit landen of gebieden waarvoor bij aankomst in Nederland het dringende thuisquarantaine-advies geldt, dienen zich daar in principe aan te houden. 
 2. Internationaal op het hoogste niveau binnen een tak van sport actieve topsporters mogen de in 1. genoemde thuis-quarantaine onderbreken tbv van hun topsportactiviteiten mits,
  • men zich buiten de onderbreking aan de thuis-quarantaine regels houdt, en
  • de duur van de onderbreking zo kort mogelijk is, en
  • tijdens de onderbreking sociale contacten worden vermeden, en 
  • goed afstand wordt gehouden, en
  • men geen klachten heeft, en 
  • er niet met OV gereisd wordt en de goede hygiëne maatregelen worden genomen. 

Als beeld kan een opgerekte thuisquarantaine (vervoer en sportlocatie aan ‘thuis’ toegevoegd) voor ogen worden gehouden.

Ter bescherming van bovengenoemde en de andere topsporters en uit algemene volksgezondheidsbelang, wordt van betrokken sportbonden, sportclubs, sportteams, event-organisatoren etc. verwacht dat zij hun activiteiten zo organiseren dat voor topsport noodzakelijke onderbrekingen van geadviseerde thuis-quarantaines altijd conform bovenstaande voorwaarden plaatsvinden. En dat deze onderbrekingen alleen door internationaal op het hoogste niveau actieve topsporters worden toegepast. 

 

Ander Nieuws

 • Week van de Official: Wat bezielt Eddy Mannak?
  Week van de Official: Wat bezielt Eddy Mannak?
 • Deelnemers internationale wedstrijden 3 t/m 9 oktober 2022
  Deelnemers internationale wedstrijden 3 t/m 9 oktober 2022
 • Vier para-dressuurpaarden vastgelegd door N.O.P.
  Vier para-dressuurpaarden vastgelegd door N.O.P.