Opleiding Instructeur Basissport: Algemene informatie

Als Instructeur Basissport geef je lessen aan recreatieruiters met of zonder eigen paard en aan wedstrijdruiters in de laagste wedstrijdklassen van de breedtesport (B/L). Je geeft les op maneges, verenigingen of aan particulieren. Je begeleidt paardensporters van uiteenlopende leeftijden en niveaus. Je mag lessen verzorgen uit de ruiteropleiding ‘Zilver’ van de KNHS. Je hebt niet alleen oog voor rijtechniek, maar besteedt in de lessen ook aandacht aan persoonlijke begeleiding van ruiters en ruiterfitheid. Je hebt oog voor paardenwelzijn en adviseert over de omgang met het paard. Ook kun je paardensportactiviteiten organiseren. De KNHS kent meerdere varianten in de opleiding Instructeur Basissport.

ORUN 3:

ORUN 3+:

* De opleiding Freestyle wordt gegeven door de Freestyle Academy. Voor meer informatie en inschrijven zie www.freestyleacademy.nl.

PVB’s (Examens)
Alle examens ook wel PVB’s (Proeve van Bekwaamheid) genoemd, voor het diploma Instructeur Basissport bevatten de volgende onderwerpen:

 1. PVB 3.1 Geven van lessen (digitale theorietoets en praktijk);
 2. PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfolio);
 3. PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfolio)
 4. PVB 3.6 Trainen van paarden (praktijk)
 5. PVB 3.7 Beoordelen geschiktheid paard (praktijk)

Het behalen van de theorietoets en het portfolio Organiseren van activiteiten zijn een voorwaarde om deel te mogen nemen aan de praktijkexamens. Er zijn géén vrijstellingen mogelijk voor examenonderdelen.

Doorstroommogelijkheden

Doorstroom naar ORUN 3+
Als je het diploma Instructeur Basissport Allround, Manege, IJslandse Paarden of Western hebt behaald met minimaal een ‘6’ voor het Geven van lessen en het Trainen van paarden, kan je doorstromen naar de opleiding Instructeur Basissport Paardrijden Gehandicapten.

Als je het diploma Instructeur Basissport Allround of Manege hebt behaald met minimaal een '7' voor Geven van lessen en Trainen van paarden, kan je ook aansluitend de opleiding Instructeur Basissport Eventing volgen.

Doorstroom naar ORUN 4
Als je het diploma Instructeur Basissport hebt behaald, kan je doorstromen naar Instructeur Wedstrijdsport ORUN 4 als je minimaal het cijfer ‘7’ hebt gehaald voor de examens Geven van lessen en het Trainen van paarden.  Je moet dan wel voldoen aan de vereiste wedstrijdklasseringen (zie Instructeur Wedstrijdsport , ORUN 4). De instructeurs met het diploma Basissport Voltige, Mennen en IJslandse Paarden kunnen alleen binnen hun eigen discipline doorstromen naar Instructeur Wedstrijdsport.

Stages
Per variant van de opleiding wordt er een stage gevraagd. Het aantal stage-uren wisselt per discipline.

BHV
Bij het beoefenen van de paardensport zit een ongeluk soms in een klein hoekje. Als instructeur is het belangrijk dat je weet hoe je in dat geval moet handelen. Vandaar dat er van je verwacht wordt dat je tijdens de opleiding in het bezit komt van een BHV-diploma. Deze moet geldig zijn tijdens de praktijkexamens. Dit moet je zelf regelen.

De studiebelasting
De studiebelasting  voor de opleiding Instructeur Basissport is naast de opleidingsbijeenkomsten gemiddeld 8 uur per week (theorie en praktijk) naast de stage en de lesavonden. We gaan er namelijk van uit dat je minimaal 5 x per week een paard rijdt en 1 of 2 x per week het lesgeven oefent. Daarnaast moet je ongeveer een uur per week aan je theorie besteden.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven voor deze opleidingen vanaf 1 juni 2019. Deze opleiding gaat in het najaar 2019 van start. De inschrijving voor de ORUN 3+ opleidingen Instructeur Basissport Eventing en Instructeur Basissport Paardrijden Gehandicapten start op 1 oktober, deze opleidingen starten in het voorjaar 2020. 
De opleidingen Instructeur Basissport Voltige, Instructeur Basissport Western en Instructeur Basissport IJslandse paarden starten in najaar 2020. De inschrijving hiervoor gaat in juni 2020 open.  

 

Ander Nieuws

 • #Woensdagwelzijnsweetje Gebitsziekte EOTRH
  #Woensdagwelzijnsweetje Gebitsziekte EOTRH
 • Deelnemers internationale wedstrijden 16 t/m 22 september 2019
  Deelnemers internationale wedstrijden 16 t/m 22 september 2019
 • Kort verslag springforum 3 september 2019
  Kort verslag springforum 3 september 2019