Jaarverslagen KNHS

Het beleid van de KNHS is in het Meerjarenbeleidskader 18+ 'Van hand veranderen' op hoofdlijnen geformuleerd. De ambities van de KNHS worden beschreven, onderbouwd en in doelstellingen geformuleerd. Ieder jaar wordt er een jaarplan gemaakt met daarin de focuspunten voor het komende jaar. Jaarplannen worden in oktober ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad.

Na afloop van het jaar worden de belangrijkste momenten vastgelegd in een jaarverslag, inclusief de financiële paragraaf. Het jaarverslag wordt in de maand juni daaropvolgend aan de Ledenraad ter goedkeuring voorgelegd.

Download de jaarverslagen:

Ander Nieuws

  • Voorkomen van ruiterblessures
    Voorkomen van ruiterblessures
  • John van der Starre: 'Ik wil een bijdrage leveren aan de paardensport'
    John van der Starre: 'Ik wil een bijdrage leveren aan de paardensport'
  • Hans Peter Minderhoud derde in wereldbekerwedstrijd London
    Hans Peter Minderhoud derde in wereldbekerwedstrijd London