Uitslag enquête Veilig Verkeer

De KNHS  en de ANWB vinden verkeersveiligheid voor paardensporters en andere verkeersdeelnemers erg belangrijk. Eind juni 2016 is er een enquête uitgezet om in kaart te brengen hoe ruiters en menners verkeersveiligheid ervaren, welke problemen ze tegenkomen en in hoeverre dit hun gevoel van veiligheid op de openbare weg beïnvloedt.

Op basis van de uitslag van de enquête is de KNHS in augustus 2016 van start gegaan met de campagne Veilig Verkeer. Deze campagne wordt door de ANWB ondersteund. Met de campagne wordt er aandacht gevraagd voor de omgang met paarden op de openbare weg. Er is veel onwetendheid bij weggebruikers zonder paarden over het gedrag van paarden wat soms tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Over de enquête
Er hebben 3.456 paardensporters deelgenomen aan de enquête. De verdeling van respondenten is een afspiegeling van het aantal paardensporters in Nederland. De verdeling van respondenten is een afspiegeling van het aantal paardensporters in Nederland. Het merendeel rijdt in een landelijke omgeving gevolgd door een dorpse omgeving. Meer dan twee derde van de ruiters en menners hebben in de afgelopen twee jaar regelmatig te maken gehad met onveilige verkeerssituaties.

Categorie: onderzoek, enquete, cijfers

Uitslag enquête Veilig Verkeer KNHS en ANWB

Ander nieuws

  • Den Dulk en Krapels aan kop bij paradressuur
    Den Dulk en Krapels aan kop bij paradressuur
  • Startlijsten KNHS Indoorkampioenschappen Subtop staan online
    Startlijsten KNHS Indoorkampioenschappen Subtop staan online
  • Doe mee aan de Top-10-meting Sportplezier
    Doe mee aan de Top-10-meting Sportplezier
Wij maken gebruik van cookies Ok