­ Belangenbehartiging - KNHS

Belangenbehartiging

Als sportbond vertegenwoordigt de KNHS een grote groep paardensporters. Om ervoor te zorgen dat jij je sport zo goed mogelijk kunt beoefenen komen we op voor jouw belangen. Het is misschien niet altijd zichtbaar, maar de KNHS probeert zowel direct als via samenwerking met andere partijen het beleid op landelijk, provinciaal en lokaal niveau in het voordeel van de paardensporter te beïnvloeden. Denk daarbij aan het openhouden en verbeteren van ruiter- en menpaden, aan verkeersveiligheid en aan mestoverlast.