­ Ruimte voor ruiter- en menpaden - KNHS

Ruimte voor ruiter- en menpaden

Ieder jaar maken we met z’n allen ruim zeventien miljoen buitenritten. Dat doen we het liefst op goed onderhouden ruiter- en menpaden, maar vaak moeten we ook even de openbare weg op. De KNHS zet zich in om het bestaande netwerk aan ruiter- en menpaden te behouden en waar mogelijk uit te breiden, maar ook voor de positie van paardensporters in het verkeer en het beperken van mestoverlast.

Omdat de lokale situaties enorm van elkaar verschillen heeft de KNHS waardevolle ogen en oren bij jou in de buurt: de regioconsulenten. Deze mensen zetten zich op vrijwillige basis in en lobbyen bij gemeenten, terreineigenaren en soms ook de provincie om zo letterlijk ruimte te houden voor paardensport. De regioconsulenten kunnen knelpunten of dreigende afsluitingen bespreekbaar maken en waar nodig aansluiting zoeken bij verenigingen en maneges, maar hebben jouw input daarvoor nodig. Net zo belangrijk is het om op landelijk niveau invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid. De groene ruimte is immers schaars. De KNHS doet dat onder andere door samen te werken met verschillende andere partijen, zoals sportbonden en belangenorganisaties van wandelaars en fietsers.

» Ontmoet jouw regioconsulent
» Slecht onderhouden route? Meld het!

Ander Nieuws

  • Tips van de Top: Rijden en bouwen van een parcours
    Tips van de Top: Rijden en bouwen van een parcours
  • Van der Putten, Rockx en Schellekens bovenaan in KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
    Van der Putten, Rockx en Schellekens bovenaan in KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie
  • Groot-Brittannië oppermachtig op EK eventing
    Groot-Brittannië oppermachtig op EK eventing