Verslag Ledenraadsvergadering 2 november 2015

Geplaatst op 03 november 2015

Maandagavond 2 november kwam de KNHS Ledenraad bijeen op het Nationaal Hippisch Centrum. Directeur John Bierling vertelde uitgebreid over de ontwikkelingen en er werd vooruitgeblikt op de plannen en veranderingen in 2016, waarbij de focus ligt op de nieuwe contributiestructuur, het verstevigen van het sponsorfundament, het Nationaal Hippisch Centrum, breedtesport voor iedereen, topprestaties en het versterken van de relatie met sportaanbieders. Marco Korff nam afscheid als voorzitter van de Financiële Commissie en ontving van voorzitter Theo Ploegmakers een KNHS-erepenning van verdienste.

Directeur John Bierling besprak allereerst de voortgang en actuele ontwikkelingen. “Het aantal wedstrijdstarts is stabiel. We zien een lichte daling in het aantal startpassen, maar ook dit stabiliseert. Er zijn inmiddels diverse projecten opgestart in samenwerking met de FNRS. Zo is het Menbewijsboek herschreven, deze wordt dit weekend gepresenteerd tijdens Paard&Koets. De nieuwe F-/basisproeven zijn samen met de FNRS ontwikkeld voor de disciplines dressuur, para-dressuur, springen, western, voltige, mennen en buitenrijden. Deze sluiten aan op het vernieuwde Ruiter- en Menbewijs en ook op de KNHS Instructeursopleiding.
Daarnaast is het project Deregulering ‘Minder regels, meer sport’ opgestart, de commissie en werkgroepen zijn goed aan de slag. We gaan de sport nog leuker maken. Een andere positieve ontwikkeling is de toevoeging van de lagere klassen op de Hippiades. Deze klassen mogen ook starten tijdens de Indoorkampioenschappen 2016. De nieuwe dressuurproeven zijn inhoudelijk klaar, zijn al proefgereden en gaan in vanaf 1 april. Er komt een boekje en speciale dressuur-app. Begin volgend jaar vinden de bijscholingen plaats naar aanleiding van de nieuwe proeven.

Er wordt gewerkt aan een opzet voor een selectie jonge paarden, er is gestart met de inrichting van het reiningforum en  er wordt gekeken naar de mogelijkheid voor het opzetten van een Hippiade voor de Endurance. Er zijn nieuwe opleidingen voor voltige-, manege-instructeurs en de instructeurs voor de  IJslandse paardensport. Wat betreft het Nationaal Hippisch Centrum is er een toenemende bezetting van de kalender, met als nieuwe hoogtepunten Ride&Run, het NK Dressuur en Horse Event. Maar zit nog meer in het vat. Er komt een app voor Mijn KNHS en er wordt een Young Leader Programma ontwikkeld.”

Jaarplan
De Ledenraad besprak het Jaarplan 2016 met als thema ‘Paardensport voor iedereen’. Hier werd unaniem mee ingestemd. Het jaar 2016 wordt het eerste volledige jaar met de nieuwe disciplinefora’s in werking, het wordt het jaar van de nieuwe contributiestructuur, het nieuwe softwaresysteem en een volledig operationeel Nationaal Hippisch Centrum. Verder wordt 2016 het jaar waarin de relatie met de FNRS en dus de relatie met de sportaanbieders verder gestalte gaat krijgen en er wordt intensief gewerkt aan het verbreden van het sponsorfundament. Natuurlijk wil de KNHS de sportieve successen van 2014 en 2015 in 2016 evenaren, met de Olympische en Paralympische Spelen in het vooruitzicht.

Financiën
De financieel directeur van de KNHS Theo van der Meulen, ingeleid door bestuurslid Hidde Frankena, presenteerde de uitwerking van de vernieuwde contributiestructuur en gaf een toelichting op de begroting. In hoofdlijnen ziet 2015 er wederom gezond uit. De begroting en tarievenlijst voor 2016 werden goedgekeurd. De tarievenlijst wordt in de loop van volgende week gepubliceerd op
www.knhs.nl.

Commissies
Na ruim negen jaar is afscheid genomen van Marco Korff als voorzitter van de Financiële Commissie. Voorzitter Theo Ploegmakers sprak zijn dank en waardering uit en dhr. Korff ontving een KNHS-erepenning van verdienste (foto). Jan Vermaat van de nationale voltigevereniging gaf te kennen dat zijn rol in de Ledenraad wordt overgenomen door Nienke de Wolff. Voor het Tuchtcollege zijn dhr. L. J.A. Crompvoets, mevr. A.W. van Dooren-Korenstra en dhr. A.A.P. van Wanrooij herbenoemd voor een periode van drie jaar. Bestuursleden Erna Bronsvoort (portefeuille Breedtesport) en Hidde Frankena (portefeuille Financiële Zaken) hebben aangegeven herkiesbaar te zijn voor respectievelijk een derde en tweede termijn. Hierover wordt besloten in de volgende KNHS Ledenraadsvergadering die plaatsvindt op maandag 1 februari.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de KNHS en heeft een beleidsmatige rol in het ontwikkelen en vaststellen van bijvoorbeeld meerjarenbeleidsplannen, jaarplannen, begrotingen, jaarrekeningen. Sport specifieke zaken worden afgehandeld in de disciplinefora. Een overzicht van alle KNHS Ledenraadsleden is terug te  vinden op: 
www.knhs.nl/over-knhs/organisatiestructuur/ledenraad/

Categorie: Ledenraad, disciplineforum

Ander Nieuws

  • In the spotlight: KNHS-ledenraadslid Irene de Wolf
    In the spotlight: KNHS-ledenraadslid Irene de Wolf
  • Penningmeester Hidde Frankena herbenoemd tijdens 72e KNHS-ledenraad
    Penningmeester Hidde Frankena herbenoemd tijdens 72e KNHS-ledenraad
  • Column Herman Ubbink: Spagaat of uitdaging?
    Column Herman Ubbink: Spagaat of uitdaging?