Bronzen speld voor Erna Schutte

Geplaatst op 22 februari 2016

Op 19 februari 2016 nam Erna Schutte tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Hunneruiters uit Diepenveen afscheid als bestuurlid. Zij was in 2015 25 jaar lid en met de bestuurswisseling in februari 24 jaar bestuurslid. Ze heeft zich eerst als secretaris en na 3 jaar als penningmeester jaren verdienstelijk ingezet.

Erna had de zaakjes keurig op orde. Niet alleen als penningmeester was ze betrokken, maar zeer zeker als mens en vervulde ze een verbindende factor in de club. Een bezoekje of kaartje was haar niet te veel, maar ook trouw toeschouwer van de lessen en belangrijke wedstrijden. Haar vader was een betrokken instructeur. Zelf heeft ze jaren gereden, maar door verlies van haar vader voelde het zelf niet meer prettig aan om te rijden. Mede ook doordat haar dochter ging rijden had ze minder tijd voor een eigen paard. Gelukkig blijft ze betrokken bij de club en kun je haar overal voor vragen al is het een proefje voorlezen. Dit ondanks dat haar dochter niet meer rijdt. Naast de bronzen speld is Erna ook als erelid van de club benoemd en ontving zij een fotoboekje van 25 jaar met de Hunneruiters.

Bron:  LR en PC De Hunneruiters

Categorie: Bronzen speld

Ander Nieuws

  • Zilveren speld voor Annet Schumacher, Magda Roesink en Fred Schoenman
    Zilveren speld voor Annet Schumacher, Magda Roesink en Fred Schoenman
  • Gouden KNHS-speld voor Erna Bronsvoort
    Gouden KNHS-speld voor Erna Bronsvoort
  • Zilveren en bronzen KNHS-speld uitgereikt
    Zilveren en bronzen KNHS-speld uitgereikt