Geen verplichtingen meer rond start- en prijzengelden per 1 april 2017

Geplaatst op 18 november 2016

Op 10 november 2016 werd in de KNHS Ledenraad het voorstel aangenomen om de regels rondom het bepalen van de start- en inschrijfgelden van wedstrijden vrij te geven. Vanaf 1 april 2017 wordt dit overgelaten aan wedstrijdorganisatoren.

Met het vervallen van de verplichtingen rondom vooraf vastgestelde inschrijf- en prijzengelden krijgen sportaanbieders meer mogelijkheden om wedstrijden te organiseren die passen bij de wensen van hun ruiters. Zo zal een vereniging of wedstrijdorganisatie met een eenvoudigere accommodatie kunnen kiezen voor lager inschrijfgeld en daarmee meer deelnemers aantrekken die af en toe een wedstrijd willen rijden. Een zeer professionele accommodatie kan desgewenst meer inschrijfgeld vragen en bijvoorbeeld ook hoger prijzengeld uitkeren.

Door vrijlating van de tarieven is de verwachting dat de ondernemersgeest van de sportaanbieders volop benut kan worden en de keuze vrijheid voor ruiters vergroot wordt. Ruiters die kiezen voor hoge kwaliteitsaccommodaties met meerdere rijhallen met geprepareerde bodems zullen waarschijnlijk meer inschrijfgeld betalen dan ruiters die genoegen nemen met eenvoudigere accommodaties. De ene wedstrijd zal dus minder inschrijfgeld gaan vragen en de andere wedstrijd meer. Uiteindelijk bepaalt de ruiter zelf wat voor een soort wedstrijden hij of zij wenst te rijden en daar zal de markt in mee moeten bewegen.

Ook werd het voorstel goedgekeurd om de kalenderprocedure voor wedstrijden te vereenvoudigen. Hierdoor krijgen organisaties meer mogelijkheden om evenementen te organiseren. Overigens moeten wedstrijden nog wel gewoon aangemeld worden bij de Regio. De KNHS streeft er naar om voor ruiters en organisatoren de wedstrijdsport zo leuk, flexibel mogelijk en betaalbaar te houden.

Toelichting op de deregulering
Het vrijlaten van de start- en inschrijfgelden is een gevolg van het streven van de KNHS om de wedstrijdsport aantrekkelijker en leuker te maken voor een grotere groep ruiters. Minder regels is daar een onderdeel van. Aan deze 'deregulering' wordt binnen vele geledingen van de KNHS al ruim een jaar gewerkt. Op voordracht van de KNHS Ledenraad (het hoogste besluitvormende orgaan) is daarvoor de Commissie Deregulering (CD) samengesteld. In deze commissie is zitting genomen door vier Ledenraadsleden, twee KNHS Bestuursleden en vier medewerkers uit de KNHS werkorganisatie. Na een jaar van intensief overleg van de CD met Regiobesturen, sportfora en regelmatige terugkoppeling met de Ledenraad is 10 november een aantal voorstellen in de Ledenraad ingebracht en met zeer ruime meerderheid aangenomen. Het gaat daarbij om deregulering van de inschrijf- en prijzengelden, inzet van de prijzenschaal en de kalenderprocedure .

Op dit moment zijn er in het reglement vele voorwaarden opgenomen die door organisatoren als belemmerend worden ervaren. Willen we de wedstrijdsport blijven beoefenen, dan hebben we ook organisatoren nodig die deze wedstrijden willen en kunnen blijven organiseren. Uiteraard moeten ruiters vooraf wel goed weten waar ze aan toe zijn. De start- en prijzengelden moeten daarom duidelijk vermeld worden in het vraagprogramma en bij de wedstrijdinformatie op MijnKNHS.nl. Ruiters weten dan vooraf wat het inschrijf- en prijzengeld is en kunnen zelf een keuze maken over de wedstrijd die ze willen rijden.

Ook het voorstel dat werd aangenomen om de kalenderprocedure te vereenvoudigen moet bijdragen aan meer passende startmogelijkheden voor iedereen. Gedurende het proces van het afgelopen jaar is besloten dat ingebrachte voorstellen moeten kunnen rekenen op een zeer ruime meerderheid vanuit de Ledenraad. Voorstellen die slechts een kleine meerderheid van de stemmen krijgen worden niet aangenomen. Dat is dan ook de reden dat het voorstel betreffende de inzet van Federatievertegenwoordigers niet werd doorgevoerd, omdat dit slechts kon rekenen op een kleine meerderheid.

Meer informatie

 

Categorie: Ledenraad, deregulering, wedstrijdreglement, tarieven

Ander Nieuws

  • Klaar voor de proef: Paspoort en wedstrijden
    Klaar voor de proef: Paspoort en wedstrijden
  • Verhoging vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019
    Verhoging vrijwilligersvergoeding per 1 januari 2019
  • Column Herman Ubbink: Spagaat of uitdaging?
    Column Herman Ubbink: Spagaat of uitdaging?