Ondertekening convenant SRP en MBO onderwijs paard

Geplaatst op 03 november 2016

Afgelopen periode is er intensief samengewerkt door onderwijs en de paardensportbranche. Het kwalificatiedossier Paardensport- en houderij is tot stand gekomen in samenspraak tussen de scholen en de branche, o.a. zijn de hippische exameneisen geïntegreerd in het kwalificatiedossier.

Als aansluitende stap is op 3 november 2016 door Piet Jansen (voorzitter van de Sectorraad Paarden), Pieter Siemerink (Orun) en Bastiaan Pellikaan (vertegenwoordiger AOC’s, namens de AOC Raad i.s.m. de Bedrijfstakgroep Voedsel Groen en Gastvrijheid van de MBO Raad) het convenant getekend waarin is afgesproken dat voor de examens voor de opleidingen paardensport- en houderij gebruik gemaakt kan worden van een landelijke ORUN-AOC poule van assessoren.

De assessoren worden aangesteld door de Orun en nemen de examens af. Hiermee worden de afgenomen examens ORUN-waardig en verkrijgt de leerling bovenop zijn  MBO-diploma ook het ORUN-diploma.

Met de aanstelling door de ORUN zijn de assessoren verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse deskundigheidsbevordering die wordt aangeboden door de ORUN. Tevens worden de examens bezocht door gecommitteerden namens de ORUN.

Door de gemaakte afspraken in dit convenant wordt er eenduidigheid, transparantie en kwaliteit aan de markt gegarandeerd. Op deze wijze zorgt de branche samen met het onderwijs voor optimale transparantie over de waarde en inhoud van het diploma.

Bron: Sectorraad Paarden

Ander Nieuws

  • Houd je paard in vorm door Hippische Leergang Massagetechniek *Video*
    Houd je paard in vorm door Hippische Leergang Massagetechniek *Video*
  • Startlijst Bixiedag 2019 online
    Startlijst Bixiedag 2019 online
  • Heropening ruiter- en fietspad vanaf Nationaal Hippisch Centrum
    Heropening ruiter- en fietspad vanaf Nationaal Hippisch Centrum