Verslag dressuurforum 21 november 2016

Geplaatst op 02 december 2016 in Dressuur

Het dressuurforum kwam in november voor de vijfde maal bijeen in 2016. Deregulering, voorstellen tot reglementswijzigingen en het ontwikkelen van een meerjarenvisie waren de belangrijkste onderwerpen.

Vanuit de regio Groningen krijgt het dressuurforum versterking in de persoon van Gerard Arkema. Gerard wordt van harte welkom geheten in het Dressuurforum. Tijdens de vergadering heeft Barbara Koot (forumlid voor de regio Zuid Holland) aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden in het dressuurforum. Vervanging is nog niet bekend.

Deregulering
Donderdag 10 november jl. heeft de Ledenraad in het kader van deregulering diverse besluiten genomen, waaronder het vrijgeven van het inschrijfgeld en prijzengeld, de kalenderprocedure en het loslaten van de prijzenschaal. Ook heeft de Ledenraad het licentiereglement vastgesteld. Het merendeel van het dressuurforum is verrast en verbaasd over deze besluiten en vindt het demotiverend dat hun inbreng en adviezen niet geleid heeft tot resultaat. De democratische weg is gevolgd, maar meer tussentijdse terugkoppeling was zeker wenselijk geweest.

Overleg met het spring-, dressuur-, en eventingforum
Onlangs zijn twee leden van het spring-, dressuur- en eventingforum op uitnodiging van de KNHS bijeen geweest om te praten over onderwerpen die alle disciplines aangaan. Zo is gepraat over harnachement, kleding en bitten. Het streven is om dit voor alle drie discipline zoveel mogelijk gelijk te houden en daarmee duidelijkheid te creëren voor de ruiters. De bijeenkomst werd als waardevol ervaren en krijgt een vervolg. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat regels over het zomertenue gelijk worden voor alle drie disciplines. De voorstellen worden verwerkt in de reglementswijzigingen per 1 april 2017.

Voorstellen voor reglementswijzigingen
In de afgelopen vergaderingen van het dressuurforum zijn een aantal zaken besproken m.b.t. reglementswijzigingen voor 2017. Aangezien in 2016 de nieuwe dressuurproeven en de daarbij behorende wijzigingen op het reglement zijn geïmplementeerd, is het streven om voor 2017 zo min mogelijk wijzigingen door te voeren. Er is een aantal tekstuele wijzigingen voorgesteld en er is gesproken over de mogelijkheden om een toezichthouder op het voorterrein verplicht te stellen bij wedstrijden met meer dan twee dressuurbanen. Ook werd voorgesteld om artikel 146 waarin gesproken wordt over de Kür op muziek voor viertallen aan te passen aan artikel 140 over de Kür op muziek individueel. Over de definitieve besluiten zal in het voorjaar worden gecommuniceerd.

Meerjarenvisie
Het dressuurforum is van start gegaan met het ontwikkelen van een meerjarenvisie voor de dressuur. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn welzijn, veiligheid, jeugd en de vraag hoe er meer jongens in de sport kunnen stromen. 

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum wordt binnenkort gepland en gaat over de ontwikkeling van een meerjarenvisie op dressuur. Over het dressuurforum Wil je een bijdrage leveren? Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Bekijk hier meer informatie over het dressuurforum.

Categorie: verslag dressuurforum

Ander Nieuws

  • Startlijst Bixiedag 2019 online
    Startlijst Bixiedag 2019 online
  • Nieuw! Toezichthouders op dressuurwedstrijden
    Nieuw! Toezichthouders op dressuurwedstrijden
  • Deelnemers internationale wedstrijden 15 t/m 21 april 2019
    Deelnemers internationale wedstrijden 15 t/m 21 april 2019