Verslag Ledenraadsvergadering 1 februari 2016

Geplaatst op 04 februari 2016

Maandagavond 1 februari kwam de KNHS Ledenraad bijeen op het Nationaal Hippisch Centrum. In de vlot en in harmonie verlopen bijeenkomst ging het over tal van praktische zaken, reglementen en kampioenschappen. Daarnaast werden bestuursleden Erna Bronsvoort (portefeuille Breedtesport) en Hidde Frankena (portefeuille Financiële Zaken) herkozen voor respectievelijk een derde en tweede termijn in het KNHS-bestuur. Er was ook aandacht voor het uitgevoerde Groot paardensportonderzoek 2015.

Na de opening door voorzitter Theo Ploegmakers en speciaal welkom voor de nieuwe voorzitter van het voltigeforum Nienke de Wolff. In de daarop volgende voortgangsbesprekingen kwamen de ontwikkelingen van de nieuwe startpas, het vernieuwde ruiter- en menbewijs en veranderde samenwerking tussen KNHS en FNRS aan de orde. In de praktijk blijkt dat deze zaken zeer naar wens lopen. Uiteraard zijn er hier en daar nog best wat discussiepunten, maar de ontwikkelingen gaan voorspoedig.

Tijdens de vergadering is ook de kwestie van ‘De Paardenbeul’ aan de orde geweest. De KNHS ondersteunt de landelijke petitie die is opgesteld en afgesproken is dat bekeken zal worden waar de KNHS verder kan ondersteunen.

Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement
Een ander belangrijk agendapunt betrof diverse reglementswijzigingen. Het grootste deel daarvan is het gevolg van eerder door de fora doorgevoerde aanpassingen of aanpassingen in de formulering. Ook het onderwerp deregulering is regelmatig ter sprake gekomen. Het streven van Bestuur en Ledenraad is en blijft om te komen tot minder en duidelijkere regels. 

Verdeelsleutel Hippiade en Indoorkampioenschappen
De Ledenraad is akkoord gegaan met een voorstel waarbij kleine aanpassingen zijn gedaan in de  verdeelsleutel voor afvaardiging van paardencombinaties naar de Hippiade en KNHS indoorkampioenschappen. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal starts in een bepaalde klasse per regio in verhouding tot het aantal beschikbare startplaatsen tijdens Hippiade en/of KNHS indoorkampioenschappen. Voor kleine regio’s heeft dat tot gevolg dat in sommige klassen slechts één deelnemer kan worden afgevaardigd. Via meerdere kanalen was de wens geuit om tot een meer evenwichtige verdeling te komen van de startplaatsen voor paardencombinaties op KNHS indoorkampioenschappen en Hippiade.

Besloten is nu om voortaan de kampioen en reserve kampioen bij de paarden naar indoorkampioenschappen en Hippiade af te vaardigen. Voor de verdeling van de overige plaatsen blijft  de verdeelsleutel zoals die nu wordt gehanteerd.

Uit praktische overwegingen zal deze nieuwe verdeelsleutel nog niet worden toegepast op de komende Indoorkampioenschappen, maar ingaan voor de Hippiade 2016.

Uitkomsten Paardensportonderzoek 2015
De KNHS heeft in 2015 een zeer uitgebreid onderzoek gedaan onder paardensporters. Daarbij zijn rond de zevenduizend paardenliefhebbers, KNHS leden en niet leden, gevraagd naar hun interesses en keuzes op hippisch gebied. Uit het onderzoek zijn diverse resultaten gekomen die van belang zijn om de KNHS beleidslijnen voor de toekomst te versterken. De ambitie van de KNHS is en blijft daarbij om de binding met de paardensporter te vergroten.

Het grote paardensportonderzoek 2015 maakt duidelijk dat paardensporters passie voelen en op zoek zijn naar beleving. Boven alles en ongeacht de vorm van paardensport, kiezen ze voor de omgang met het paard. Paardrijden vormt een belangrijk onderdeel van hun identiteit, die ook buiten de paardensport tot uiting komt.

Dressuur en buitenrijden blijven erg populair en daarnaast proberen paardensporters andere manieren van paardrijden, zoals eventing, endurance, reining en mennen.

Paardensporters beoefenen hun sport vooral omdat ze het graag willen, dat lijkt logisch maar het percentage is opvallend hoog ten opzichte van veel andere sporten. Daar beoefenen ook veel mensen hun sport regelmatig met minder plezier omdat ze dit bijvoorbeeld puur doen omdat ze vinden dat het moet voor hun fitheid.

Kennis en kunde rond het paard staan voor alle paardensporters centraal, vooral over welzijn, gedrag en de ‘juiste’ manier van paardrijden. De interactie met andere paardensporters, zowel direct en online, speelt daarbij een grote rol.

De KNHS geniet grote bekendheid bij de paardensporter en haar leden zijn doorgaans tevreden.

In de rondvraag gaf directeur John Bierling nog een toelichting op de financiën van kringen en regio’s en kwam onder andere de kwestie van verkeerd verstuurde startpassen aan een kleine groep menners en enduranceruiters de orde. Hier is een vervelende fout gemaakt die inmiddels is hersteld, maar waarvoor excuses op zijn plaats zijn.

Aan het einde van de vergadering sprak voorzitter Theo Ploegmakers aftredend ledenraadslid Annelies Pen toe. Ploegmakers prees Annelies Pen onder meer om haar nauwgezetheid en haar enorme inhoudelijke en integere bijdrages. Annelies Pen bedankte op haar beurt de vergadering en kijkt terug op mooie jaren en kijkt nu uit naar een tijd waarin ze weer meer wil gaan paardrijden.

Informatie KNHS Ledenraad

Categorie: Ledenraad

Ander Nieuws

  • In the spotlight: KNHS-ledenraadslid Irene de Wolf
    In the spotlight: KNHS-ledenraadslid Irene de Wolf
  • Penningmeester Hidde Frankena herbenoemd tijdens 72e KNHS-ledenraad
    Penningmeester Hidde Frankena herbenoemd tijdens 72e KNHS-ledenraad
  • Column Herman Ubbink: Spagaat of uitdaging?
    Column Herman Ubbink: Spagaat of uitdaging?