Verslag springforum 17 februari 2016

Geplaatst op 07 maart 2016 in Springen

Het springforum kwam op woensdag 17 februari 2016 voor de eerste keer in 2016 bij elkaar. De bijeenkomst was geen reguliere vergadering, maar een themabijeenkomst met als onderwerp “deregulering”. Voorafgaand is kort stil gestaan bij een aantal actuele onderwerpen.

Verslag bijeenkomsten parcoursbouwers en update opleiding parcoursbouwers
In het forum is verslag gedaan door de voorzitter van de Vereniging van Parcoursbouwers van de 3 bijeenkomsten die in Asten, Beilen en Bunschoten zijn gehouden voor parcoursbouwers. De bedoeling was om praktische tips voor goede parcoursbouw te delen. Ook zijn de reglementswijzigingen aan bod gekomen. In september komt de nieuwe opleiding voor parcoursbouwers. Deze wordt gegeven door de Verenging van Parcoursbouwers in opdracht van de KNHS. In vergelijking met het opleidingsprogramma van 3 jaar geleden is de opleiding langer met meer aandacht voor de praktijk (het bouwen zelf).

Stand van zaken nieuwe klasse BB
Per 1 april 2016 start de nieuwe klasse BB. In het forum is besproken welke (praktische) punten aandacht behoeven voor een succesvolle implementatie. Hierbij is meegedacht door alle betrokken partijen: wedstrijdsecretariaat, officials, wedstrijdorganisatie, ruiters, etc. Met de nieuwe klasse BB hoopt het springforum meer ruiters aan het springen krijgen (de klasse B wordt immers vaak als te hoog ervaren). Dit is in het belang voor de totale springsport, maar ook voor de wedstrijdorganisaties. Bij de communicatie over de nieuwe reglementen is inmiddels ook uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe klasse BB.

Selectie WK Jonge Springpaarden
Naast de selectie tijdens het KWPN-kampioenschap zal de KNHS een aparte selectiedag organiseren voor KNHS-leden met een paard behorende tot een stamboek dat niet in Nederland is gevestigd. De KNHS zal vervolgens ondersteuning aanbieden bij het aanvragen van een wildcard. Meer informatie over het selectietraject.

Deregulering
In het forum is lang gediscussieerd over deregulering (minder regels). Diverse manieren om deregulering vorm te geven zijn aan bod gekomen. Het springforum is voor deregulering, maar heeft aangegeven dat er geen overhaaste besluiten genomen moeten worden. Deregulering is geen doel op zich, maar moet de springsport eenvoudiger, begrijpelijker, leuker en toegankelijker maken.

Overige zaken

 • Bodybandage; aangezien men het in de diverse fora een verschillende mening had is het voorstel over de bodybandage ingetrokken en dus niet aan de Ledenraad voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de helmcamera en hartslagmeters. In 2016 blijft dit dus ongewijzigd en is de bodybandage bijvoorbeeld niet toegestaan.
 • Sponsbit: deze is toegestaan. In de reglementen staat immers dat een (toegestaan) bit omkleed mag zijn met kunststof of leer.
 • Kan een combinatie die flexibel in 2 klassen springt 1e en 2e worden als deze 2 klassen door geringe deelname samengevoegd worden? Antwoord: Ja, dat kan.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het springforum is op maandag 4 april 2016. Enkele agendapunten: BB-springen en kampioenschapsreglement Hippiade,

Over het springforum

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het springforum.

Ander Nieuws

 • Fleur Holleman wint met Bora-Bora pony Grand Prix Gorla Minore
  Fleur Holleman wint met Bora-Bora pony Grand Prix Gorla Minore
 • Voormalig winnaars NK Springen 1937 - 2018
  Voormalig winnaars NK Springen 1937 - 2018
 • Harrie Smolders met Don VHP Z N.O.P. knap tweede in LGCT Grand Prix van Miami
  Harrie Smolders met Don VHP Z N.O.P. knap tweede in LGCT Grand Prix van Miami