Verslag voltigeforum 18 februari 2016

Geplaatst op 08 maart 2016 in Voltige

Op donderdag 18 februari kwam het voltigeforum voor de eerste keer in 2016 bijeen. Namens het bestuur van de KNHS Voltigevereniging is Lieneke Jongenburger aanwezig bij de vergadering. In de vergadering kijkt het forum terug op een goed jaar.

Door het vertrek van Jan Vermaat is een vacature ontstaan in het forum. Lieneke Jongenburger wordt op de algemene ledenvergadering van de KNHS voltigevereniging voorgedragen aan de leden. Met de algemene ledenvergadering in het vooruitzicht draait Lieneke alvast mee in het forum.

Het voltigeforum evalueert het afgelopen jaar en trekt de conclusie dat ze niet stil hebben gezeten; het wedstrijdreglement voltige en het handboek voltige zijn geheel herschreven, de vernieuwde instructeursopleiding voltige is van start gegaan, de KNHS Voltige Cup vond plaats en de beoordelingsprotocollen zijn vernieuwd. 

Voorbereidingen Hippiade
In de vergadering is gesproken over de voorbereidingen voor de Hippiade voltige. De KNHS is eind vorig jaar gestart met de eerste voorbereidingen en een aantal praktische zaken worden kort besproken in de vergadering.

Wedstrijdreglement, handboek voltige en beoordelingsprotocollen
In de vergadering zijn de laatste tekstuele aanpassingen besproken van het wedstrijdreglement voltige, het handboek voltige en de beoordelingsprotocollen. De definitieve versies staan gepubliceerd op
www.knhs.nl.

Juryleden
Op 5 februari vond de bijscholing voor juryleden voltige plaats. Met ingang van het wedstrijdreglement voltige 2016 is de manier van beoordelen op wedstrijden meer in lijn gebracht met de FEI en daardoor sterk gewijzigd. Het forum verzoekt om extra scholingsmoment om de juryleden te ondersteunen. De KNHS gaat in de komende periode extra scholingsmomenten plannen.

Het forum heeft de wens uitgesproken om het huidige jurycorps uit te breiden. In de discipline voltige zijn op dit moment twee jurybevoegdheden; jurylid voltige t/m de klasse L en jurylid voltige t/m de klasse ZZ.
In het najaar van 2016 zal de opleiding voor juryleden t/m de klasse L uitgeschreven worden. De toelatingsvoorwaarden en de opzet voor deze opleiding zijn besproken in de vergadering. In 2017 zal de vervolgopleiding aangeboden worden. Meer informatie over de opleiding tot jurylid voltige wordt gepubliceerd op
www.knhs.nl.

KNHS-Voltige Cup 2015
De KNHS-Voltige Cup 2015 wordt in de vergadering geëvalueerd. De finale was een mooie wedstrijd tijdens Horse Event op het KNHS centrum in Ermelo en trok veel publiek. Het forum spreekt de wens uit om de competitie in 2016 een vervolg te geven. De wenselijke aanpassingen in de competitiebepalingen zijn besproken. De KNHS bekijkt momenteel de mogelijkheden voor een vervolg.

Volgende vergadering 
De volgende vergadering van het voltigeforum is op donderdag 19 mei. 

Over het voltigeforum
Heb je vragen of ideeën over de voltigesport in Nederland? Kijk hier voor meer informatie over het voltigeforum  of neem contact op met het forum via forumvoltige@knhs.nl

Categorie: voltigeforum, verslag voltigeforum

Ander Nieuws

  • Startlijst Bixiedag 2019 online
    Startlijst Bixiedag 2019 online
  • Deelnemers internationale wedstrijden 15 t/m 21 april 2019
    Deelnemers internationale wedstrijden 15 t/m 21 april 2019
  • Overzicht nationale kaders per 1 april 2019
    Overzicht nationale kaders per 1 april 2019