­ KNHS op zoek naar interim algemeen directeur - KNHS

KNHS op zoek naar interim algemeen directeur

Geplaatst op 19 december 2017

ERMELO (KNHS) – Vandaag heeft een delegatie van de KNHS-ledenraad, Geert van Wijlick (regiovoorzitter Limburg) en Herman Ubbink (regiovoorzitter Gelderland) en een delegatie van het KNHS-bestuur, Theo Ploegmakers (voorzitter) en Max Bentum (vicevoorzitter) overleg gehad over de ontstane situatie rondom het vertrek van algemeen directeur Rens Plandsoen. Gezamenlijk is besloten dat de KNHS op zoek gaat naar een ervaren ad interim algemeen directeur.

“In een constructief overleg met de voorzitter en vice-voorzitter van het KNHS-bestuur hebben we gesproken over het vertrek van Plandsoen en hoe de KNHS verder gaat met de invulling van de nieuwe meerjarenbeleidsvisie die is besproken in de ledenraadsvergadering van november”, aldus Geert van Wijlick.

De KNHS staat aan het begin van een belangrijke transitie. De paardensport moderniseert, behoeften van sporters en sportaanbieders veranderen. Dit betekent dat de KNHS de invulling van haar taken hierop gaat aanpassen. Theo Ploegmakers: “In 2018 zetten we de nieuwe koers in. In kaart moet worden gebracht wat er nodig is om de nieuwe meerjarenvisie te implementeren en wat voor een effect dat heeft op bestaande werkprocessen.” Herman Ubbink vult aan: “Hierbij is het aantrekken van een ervaren interim directeur, die deze opdracht meekrijgt en zelfstandig de werkorganisatie klaar moet maken voor de gewenste transitie, voor zowel bestuur als ledenraad nu de meest logische stap. Er is overeengekomen, dat trajecten die het afgelopen jaar zijn ingezet worden beoordeeld door de interim directeur op noodzaak en haalbaarheid. Tevens moet er rust komen in de werkorganisatie.”

De KNHS gaat daarom per direct op zoek naar een interim directeur, waarbij de voorkeur uit gaat naar een onafhankelijk persoon buiten de paardensport. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar het benodigde profiel van een algemeen directeur die de organisatie vervolgens duurzaam en constructief verder de toekomst in kan leiden.

Samenwerking ledenraad en bestuur
Om de samenwerking tussen ledenraad en bestuur te verbeteren is er besloten twee intermediairs aan te stellen. Deze intermediairs zullen samen met de ledenraad en het bestuur op zoek gaan naar de invulling van bestuursfuncties die vacant zijn of vrijkomen in 2018. Zowel de voorzitter als de vicevoorzitter zijn aftredend. De bestuursfunctie recreatiesport wordt op dit moment niet ingevuld. Er worden in gezamenlijkheid profielen opgesteld, gericht op de transitie van de KNHS. Aan de hand van deze profielen zullen nieuwe bestuursleden geworven gaan worden.

Categorie: Ledenraad, directie, bestuur

Ander Nieuws

  • KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
    KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
  • KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
    KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
  • KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
    KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter