Ledenraad 9 november 2017: KNHS zet koerswending in

Geplaatst op 10 november 2017

Ermelo (KNHS) - Donderdagavond 9 november kwam de KNHS Ledenraad voor de najaarsvergadering bij elkaar op het Nationaal Hippisch Centrum. Voorzitter Theo Ploegmakers opende de avond. Vervolgens presenteerde algemeen directeur Rens Plandsoen de plannen voor 2018 en presenteerde penningmeester Hidde Frankena de bijbehorende begroting.

De ledenraad omarmde de, door de voorzitter gepresenteerde, meerjarenbeleidsvisie: ‘Van hand veranderen’. De KNHS staat aan de vooravond van een grote transitie. De paardensport verandert en de KNHS verandert mee. “De paardensport moderniseert en dat betekent dat de KNHS de invulling van haar taken daarop gaat aanpassen,” vertelt Theo Ploegmakers. “We verleggen onze koers en slaan een nieuwe richting in. Modernisering van de wedstrijdsport, de rol van het paard in de maatschappij en een servicegerichte KNHS zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.”

In het gepresenteerde jaarplan voor 2018 staat hoe de KNHS deze koerswending gaat inzetten. Daarmee wordt het proces in gang gezet om de modernisering, zoals benoemd in de meerjarenbeleidsvisie, gestalte te geven. De KNHS-ledenraad beaamde de noodzaak voor een transitie en keurde het jaarplan dan ook unaniem goed.

De nieuwe beleidsvisie geeft een duidelijke ambitie van de ontwikkeling van de KNHS weer, waarin servicegerichtheid de boventoon voert. Daarbij hoort een financieel gezonde organisatie. Dat betekent dat de KNHS structureel de kosten verlaagt. Daarnaast voert de KNHS een gebruikelijke indexatie op haar tarieven door. Penningmeester Hidde Frankena lichtte de voorgestelde begroting en de bijbehorende tarievenlijst toe aan de Ledenraad, die hier vervolgens mee akkoord ging.

De nieuwe tarievenlijst van de KNHS die ingaat per 1 januari 2018 staat op www.knhs.nl/tarieven.

Aftredende ledenraadsleden
Tijdens de najaarsvergadering werd afscheid genomen van ledenraadsleden Jan de Vries, aftredend voorzitter regio Zuid-Holland, en Mariette Schellingerhout, aftredend voorzitter van de KNHS Endurancevereniging. Theo Ploegmakers dankte hen hartelijk voor hun jarenlange inzet en overhandigde bloemen.

Volgend jaar staan de formele Ledenraadsvergaderingen gepland op 14 juni en 8 november 2018.

Ontmoet de KNHS Ledenraad op: www.knhs.nl/ledenraad

Categorie: ledenraad

Ander Nieuws

  • In the spotlight: KNHS-ledenraadslid Irene de Wolf
    In the spotlight: KNHS-ledenraadslid Irene de Wolf
  • Penningmeester Hidde Frankena herbenoemd tijdens 72e KNHS-ledenraad
    Penningmeester Hidde Frankena herbenoemd tijdens 72e KNHS-ledenraad
  • Column Herman Ubbink: Spagaat of uitdaging?
    Column Herman Ubbink: Spagaat of uitdaging?