­ Ledenraadsvergadering 12 juni 2017 (verslag) - KNHS

Ledenraadsvergadering 12 juni 2017 (verslag)

Geplaatst op 15 juni 2017

Maandagavond 12 juni kwam de KNHS Ledenraad bij elkaar op het Nationaal Hippisch Centrum. De vergadering werd geopend door voorzitter Theo Ploegmakers en vervolgens deed algemeen directeur Rens Plandsoen uitgebreid verslag over de ontwikkelingen binnen de KNHS.

“De passie voor paardensport verbindt ons, en maakt dat we er samen een succesvolle KNHS van kunnen maken. We moeten laten zien dat we onze leden snappen,” is de toekomstvisie van Rens Plandsoen. Ze blikt terug op ervaringen en de voortgang in haar eerste zes maanden bij de KNHS. “Met de ruiteropleiding gefaseerd in Brons, Zilver en straks Goud zijn we uniek in sportland.” Er worden momenteel allerlei activiteiten ontplooid om de sport breder en interessanter te maken. Een voorbeeld hiervan is het indelen van leeftijdscategorieën van de ruiters bij de paarden in de wedstrijdsport. Dit wordt onderzocht door de disciplinespecialisten in samenwerking met de verschillende fora. Er werd ook stilgestaan bij topsport en drukke zomerseizoen met EK’s en WK’s. “We zijn ook heel trots op alle toewijzingen van de FEI, voor internationale kampioenschappen die de komende jaren in Nederland worden gehouden. Dat waren er nog nooit zoveel.”

Recreatie
Extra focuspunt van de KNHS is de groep leden die recreatief met paarden bezig is. “We zijn nu bezig met de campagne ‘Adopteer een bos’.” In overleg met onder andere terreinbeheerders en regioconsulenten worden plannen gemaakt over terreinonderhoud. De campagne wordt deze maand nog gelanceerd. Verder wordt er gesproken met Veilig Verkeer Nederland, het CBR en de ANWB om de veiligheid van paardensporters in het verkeer op landelijk niveau onder de aandacht te brengen. Op 16 en 17 september zijn de Open Manegedagen, deze actie is bedoelt om meer mensen te enthousiasmeren voor paardrijden. Ook wordt onderzocht hoe paardensport aantrekkelijker gemaakt kan worden voor jongens. Een ander succesvol project is het Young Leaders Programma. “Een perfect voorbeeld hoe je mens en paard integreert in de maatschappij.”

Organisatie
Veel aandacht was er ook voor de wijzigingen binnen de werkorganisatie die de laatste maanden gerealiseerd zijn. Voor het Young Leaders Programma is Fenna Westerduin aangesteld als programmamanager. Bij de afdeling Opleidingen zijn nu twee hoofden, Xander Noe is verantwoordelijk inhoudelijke deel en Renée de Graaf voor het operationele gedeelte. Het Nationaal Hippisch Centrum wordt aangestuurd door Jolande Hamstra en om de lijnen kort en snel te houden valt het Evenemententeam nu direct onder Jolande en Rens. De afdelingen Sportaanbieders en Accountmanagers zijn samengevoegd en vallen onder Marleen Ras, als aanspreekpunt vanuit de regio’s.   
Sportdirecteur Anton Binnenmars neemt per 1 juli afscheid van de KNHS. Deze functie wordt voorlopig niet opgevuld, omdat er nog na wordt gedacht over de nieuwe organisatiestructuur. Dit komt aan de orde zodra het meerjarenbeleidskader klaar is.

Innovatie
Met de komst van Rens Plandsoen is nagedacht over innovatie. Haar achtergrond in de digitale marketingwereld wordt ingezet om de dienstverlening beter in te richten. Een voorbeeld hiervan is dat er nu met een technologie wordt gewerkt waar het online sentiment mee wordt gemeten. “Een groot gedeelte van onze achterban is actief op bijvoorbeeld Facebook. We kunnen meten wat leden van de KNHS vinden, bij negatief sentiment gaan we er proactief achteraan.” Een andere noviteit is Horsemanager. “De paarden die worden ingezet voor de opleiding van Groenhorst Barneveld worden met dit systeem continue gemanaged. We houden voeding en training bij zodat we weten hoe het met de paarden gaat op basis van statistieken. Deze methode wordt ook op veel maneges gebruikt.
Sinds kort werkt de KNHS ook met klantenservice via Whatsapp en Facebook messenger. “Hier komen veel vragen binnen, het doel is dat men sneller wordt geholpen.” Binnen de werkorganisatie wordt binnenkort Workplace geïntegreerd. “Daarin delen we met elkaar waar we mee bezig zijn, evenementen en belevenissen. Kennis wordt makkelijker gedeeld en zo kunnen we sneller met elkaar schakelen. Net zoals de liefde voor het paard, verbindt de technologie ons ook.”

VINO
Onderzoeks- en adviesbureau Sport Intelligence presenteerde de uitkomsten van de VINO enquête, het resultaat van de drie jaar geleden geïntroduceerde herstructurering. In dit onderzoek is de effectiviteit van de KNHS-structuur bestudeerd en het functioneren van de organisatie, ledenraad, directie en bestuur. De conclusies en aanbevelingen worden nu gedeeld met alle betrokkenen en deelnemers aan het project. Na de zomer worden de uitkomsten verder met de Ledenraad besproken. De adviezen zijn onder andere basis voor het meerjarenbeleidskader en de strategie van de KNHS.

Financieel jaarverslag
Financieel directeur Theo van der Meulen gaf een toelichting op het financieel jaarverslag van 2016 en vertelde ook over de prognose voor 2017. “Er is een dalende trend te herkennen in het aantal individuele lidmaatschappen. Het aantal lidmaatschappen via de maneges stabiliseert. Qua wedstrijdsport blijven de internationale starts groeien. De implementaties van de nieuwe startpasstructuur is volledig geïntegreerd. Het afgelopen indoorseizoen zijn er minder starts geweest, dit aantal neemt dit outdoorseizoen juist weer toe. We gaan aan de slag met een de exacte bepaling van de structurele impact van de nieuwe contributiestructuur, waarbij de jaarkalender voor startpassen is losgelaten. De Jaarrekening werd unaniem akkoord bevonden en de Ledenraad ging eveneens akkoord met de voorgestelde resultaatbestemming.

De Ledenraad komt in 2017 nog bij elkaar rondom de Hippiade (datum nog onbekend), 28 september en 9 november.

Ontmoet de KNHS Ledenraad  

Categorie: Ledenraad, bestuur

Ander Nieuws

  • KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
    KNHS Ledenraad stemt in met Jaarrekening 2021
  • KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
    KNHS Ledenraad: begroting 2022 goedgekeurd
  • KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter
    KNHS Ledenraad: Cees Roozemond herkozen als voorzitter