­ Nieuws uit het enduranceforum van 23 januari 2017 - KNHS

Nieuws uit het enduranceforum van 23 januari 2017

Geplaatst op 10 maart 2017 in Endurance

Op maandag 23 januari 2017 sprak het enduranceforum over het kampioenschapsreglement voor de Hippiade Endurance, over de implementatie van het goedgekeurde wedstrijdreglement en de doelstellingen van het forum voor 2017.

Kampioenschapsreglement Endurance

De Hippiade Endurance 2017 is op vrijdag 25 augustus op het KNHS-centrum in Ermelo. Het kampioenschapsreglement Endurance is in de vergadering uitgebreid besproken. Vergeleken met 2016 zijn er een paar kleine wijzigingen doorgevoerd. Het goedgekeurde kampioenschapsreglement staat inmiddels op www.hippiade.nl. 

Wedstrijdreglement Endurance 2017

Het wedstrijdreglement voor endurance is gepubliceerd op www.knhs.nl/endurance. In de klasse I is het aantal te behalen winstpunten en de promotieregeling aangepast. Om de overgang van het oude naar het nieuwe reglement te maken is de overgangsregeling van toepassing zoals beschreven in de overgangsregeling klasse I.

Het enduranceforum staat in de vergadering kort stil bij het volledig vernieuwde wedstrijdreglement voor endurance en hoopt dat de sport hier de komende jaren mee vooruit kan. Begin februari zijn de officials bijgeschoold. 

Wedstrijdtarievenlijst 2017-2018

Op de wedstrijdtarievenlijst 2017-2018 is als opslag voor endurance max. €7,50 per combinatie opgenomen. Dit wil zeggen dat het voor wedstrijdorganisaties endurance vanaf 1 april 2017 is toegestaan deze opslag in rekening te brengen.

In het algemeen wedstrijdreglement staat dat het "voor wedstrijdorganisatie is toegestaan (indien het van toepassing zijnde bedrag in het vraagprogramma is aangegeven) aan deelnemers, die na de sluitingsdatum van inschrijving hebben ingeschreven en/of het inschrijfgeld niet tijdig hebben voldaan, een opslag conform de Wedstrijdtarievenlijst op het inschrijfgeld in rekening te brengen

Jaarplan 2017

Op basis van de input van de voorgaande vergadering is er een jaarplan voor 2017 geschreven.  Het evalueren van de sport, het wedstrijdseizoen en het signaleren van kansen voor de sport zijn doorlopende thema’s binnen het enduranceforum. Op 1 maart 2017 gaat het herschreven wedstrijdreglement endurance in. Na aanvang van het seizoen wordt bekeken of de wijzigingen goed zijn geïmplementeerd.  Suggesties voor aanpassingen worden verzameld.

Daarnaast zijn in het jaarplan de volgende punten opgenomen;

 • De tweede editie van de Hippiade Endurance
 • Het formuleren van een lange termijnvisie van de sport;
 • Best condition prijs: is er een meer objectieve/meetbare beoordeling mogelijk?
 • Hebben wedstrijdorganisaties ondersteuning nodig?
 • Kunnen ruiters met vele kilometers in de benen een (h)erkenning krijgen?
 • Is er een educatief programma op te zetten voor ruiters en grooms t.a.v. management in de vetgate?
 • Kan endurance op manegebedrijven gestimuleerd worden?
 • Zijn bestaande apps/ registratiemiddelen op online websites bruikbaar voor endurance?

Het doel is om aan het einde van dit jaar antwoorden en zo mogelijk concrete resultaten te hebben op de genoemde punten. Waar mogelijk wordt aangehaakt op vergelijkbare initiatieven dan wel ideeën binnen de endurancevereniging.

Visie Endurance

Zoals opgenomen in het jaarplan wil het enduranceforum in de komende periode nadenken over een visie op de discipline endurance. Het is belangrijk om met elkaar na te denken over de toekomst van de sport en hoe het forum daar aan bij kan dragen. Het forum stelt zich zelf de vraag; ‘Hoe zien wij de endurancesport in Nederland over vijf jaar?’.

Over het enduranceforum
In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling. In 2017 zijn de vergaderingen van het enduranceforum op maandag 24 april, woensdag 20 september en maandag 20 november.

Categorie: enduranceforum

Ander Nieuws

 • Endurance kampioenen in beeld *met video*
  Endurance kampioenen in beeld *met video*
 • Deelnemers internationale wedstrijden 12 t/m 18 oktober 2020
  Deelnemers internationale wedstrijden 12 t/m 18 oktober 2020
 • Vergadering enduranceforum 1 september 2020
  Vergadering enduranceforum 1 september 2020