­ Nieuws uit het eventingforum van 13 juni 2017 - KNHS

Nieuws uit het eventingforum van 13 juni 2017

Geplaatst op 26 juni 2017 in Eventing

Op dinsdag 13 juni 2017 sprak het eventingforum over diverse onderwerpen, waaronder een wijziging in het protocol voor veterinaire keuringen op eventingwedstrijden, de gehouden enquête onder wedstrijdorganisatoren over het wedstrijdprogramma, het meerjarenbeleidskader en de rijopleiding “Zilver”.

Vooraf aan de vergadering was er eerst aandacht voor de opvolging van voorzitter Dirk Stuip. Het eventingforum moet een kandidaat voordragen aan het KNHS-bestuur en de reacties op de vacature zijn besproken. Ook werd het nieuwe forumlid van regio Limburg, Lia van Stiphout, voorgesteld.

Reglementswijzigingen
Er ligt een voorstel om dit jaar geen reglementswijzigingen door te voeren, maar in plaats daarvan de tijd te besteden aan een grondige herziening van het reglement. Ditzelfde zal aan de andere sportfora worden gevraagd. Uitgangspunt is dat de reglementen eenvoudiger en duidelijker worden, dit zal ook een besparing in de ICT-kosten met zich meebrengen. Het forum kan zich hierin vinden.

Stand van zaken EK Landelijke Ruiters
Na de internationale wedstrijd in Maarsbergen wordt een selectie gemaakt van acht ruiters voor het team en zestal. Deze acht rijden ook voor het individueel kampioenschap mee tijdens de wedstrijd in Tongeren (België) in het laatste weekend van juli.

Indeling C-pony’s 
Vorig jaar is de indeling voor pony’s categorie C aangepast, waardoor die in de cross altijd over dezelfde route gaan als de A/B pony’s en niet meer over die van de D/E. In de praktijk blijkt deze indeling tot verwarring te leiden. Het eventingforum is van mening dat de aanpassing niet teruggedraaid moet worden, omdat er anders zeker niets meer voor A/B-pony's wordt georganiseerd. De KNHS neemt hierover contact op met de wedstrijdorganisaties die hiermee te maken hebben.

Wijziging protocol “Instructie veterinaire keuring eventingwedstrijden”
Het eventingforum heeft een aantal wijzigingen goedgekeurd in het protocol voor de veterinaire keuring op nationale wedstrijden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De keuring moet plaatsvinden op een onverharde stevige bodem (niet meer verhard in verband met het dragen van stiften in de ijzers);
 • Bij de keuring ná de cross moeten de beenbeschermers af worden gedaan.

Naast de instructie voor de veterinaire keuring zijn er ook aanpassingen gemaakt in het valformulier.

 • Bovenaan het formulier is de optie toegevoegd om onderscheid te maken tussen een val op een hindernis of niet, aangezien het in de klasse B nog wel eens voorkomt dat een ruiter tussen twee 2 hindernissen valt. Het opnemen van deze keuzemogelijkheid zorgt voor minder invulwerk voor de hindernisrechters.
 • Onderaan het formulier is een plaatje van een paard bijgevoegd waarop aangegeven kan worden waar het paard als eerste contact heeft gehad met de hindernis.

Het forum besluit de wijzigingen goed te keuren.

Enquête onder wedstrijdorganisaties over het wedstrijdprogramma
In april 2017 is er een enquête uitgezet onder alle nationale eventing wedstrijdorganisaties op B t/m Z niveau. Met behulp van deze enquête is geïnventariseerd in hoeverre wedstrijdorganisatoren tevreden zijn over het huidige programma en wat de wensen voor de toekomst zijn. De resultaten zijn in het forum besproken en worden als input gebruikt voor de ontwikkeling van een eventueel nieuw programma.

Meerjarenbeleidskader KNHS
De FEI heeft recent een e-mail gestuurd met aanbevelingen voor TD’s, parcoursbouwers, juryleden, nationale safety officers en nationale federaties. Deze aanbevelingen gaan over de veiligheid in de eventingsport. De FEI noemt o.a. de vernieuwde richtlijnen voor het bouwen van een cross en het gebruik van veiligheidssystemen zoals de MIM-clip. De KNHS stuurt de mail door aan haar officials en een aantal aandachtspunten in het Meerjarenbeleidskader opnemen. 

Ruiteropleiding Zilver
In de KNHS ruiteropleiding Zilver komt eventing voor de eerste keer als discipline voor. In het eventingforum is gesproken over mogelijkheden om eventing bij de maneges en manegeruiters beter onder de aandacht te brengen. De eventingderby, die op een afgesloten buitenterrein is, zou hiervoor ingezet kunnen worden. Misschien is het opzetten van een eventingcompetitie voor maneges ook een mogelijkheid.

Volgende vergadering
De volgende vergadering is op woensdag 13 september 2017.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op
www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum.

Categorie: verslag eventingforum

Ander Nieuws

 • Deelnemers internationale wedstrijden 10 t/m 16 februari 2020
  Deelnemers internationale wedstrijden 10 t/m 16 februari 2020
 • Actueel overzicht hippische kaders februari 2020
  Actueel overzicht hippische kaders februari 2020
 • Vier paarden vastgelegd door Stichting Nederlands Olympiade Paard
  Vier paarden vastgelegd door Stichting Nederlands Olympiade Paard