­ Nieuws uit springforum van 19 juni 2017 - KNHS

Nieuws uit springforum van 19 juni 2017

Geplaatst op 26 juni 2017 in Springen

Er was genoeg gespreksstof in de vergadering van het springforum op 19 juni jl.. Diverse onderwerpen passeerden de revue, van de KNHS-FNRS Springcompetitie voor manegeruiters tot de invulling van het Meerjarenbeleidskader springen 2017-2020. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Inschrijfgeld en prijzengeld na 1 april 2017
Per 1 april 2017 is de hoogte van het inschrijf- en prijzengeld vrijgegeven en dus is het tijd voor een eerste evaluatie. De inschrijfgelden van meer dan 27.000 dressuur- en springrubrieken die na 1 april 2017 zijn gehouden zijn inzichtelijk gemaakt. Daaruit blijkt dat het inschrijfgeld nauwelijks is gestegen en dat er geen excessen te zien zijn. De wedstrijden die de meeste kwaliteit bieden (bodem, accommodatie, prijzengeld) vragen het meeste inschrijfgeld. Bij de pony’s wordt bij 90% van de wedstrijden tussen de 7 en 9 euro inschrijfgeld gevraagd, bij de paarden wordt bij meer dan de helft van de wedstrijden 10 euro inschrijfgeld gevraagd. Omdat het nu nog te vroeg is om conclusies te trekken, wil het springforum de ontwikkeling in de komende periode nauw blijven volgen.

De KNHS-FNRS Springcompetitie
De springcompetitie bestaat al enkele jaren en is een landelijke competitie waarbij manegeruiters mee kunnen doen aan drie rubrieken: S40, S60 en S80. Ruiters en amazones kunnen zich selecteren voor de finale door eerst selectiewedstrijden te rijden op FNRS ruitersportcentra (eerst lokaal en daarna regionaal) of via de landelijke voorronde tijdens Horse Event in Ermelo. Meer infomatie: www.knhs.nl/springcompetitie

Reglementswijzigingen
Er ligt een voorstel om dit jaar geen reglementswijzigingen door te voeren, maar in plaats daarvan de tijd te besteden aan een grondige herziening van het reglement. Ditzelfde zal aan de andere sportfora worden gevraagd. Uitgangspunt is dat de reglementen eenvoudiger en duidelijker worden, dit zal ook een besparing in de ICT-kosten met zich meebrengen. Het forum kan zich hierin vinden. De wijziging dat bij het B-springen in de barrage opnieuw een cijfer gegeven moet worden voor Algemene Indruk zal nog wel zo spoedig mogelijk doorgevoerd worden omdat hier veel onduidelijkheid over is. Dit was oorspronkelijk ook zo bedoeld.

Vervanging forumleden bij afwezigheid
Het forum besluit dat bij afwezigheid van een forumlid deze geen vervanger mag sturen. Het is niet wenselijk dat een nieuw iemand zich in een al bestaande discussie gaat mengen zonder de achtergronden te kennen die vorige bijeenkomsten al aan de orde zijn gekomen. Bovendien zijn discussie vertrouwelijk en met steeds nieuwe afgevaardigden zal de vertrouwelijkheid niet ten goede komen.

Uitwerking Meerjarenbeleidskader springen
Het springforum heeft een aantal speerpunten benoemd voor de komende jaren:

 • Doorontwikkeling van de instroomklassen bij het springen
 • Kwaliteitsverbetering van officials
 • Het eenvoudiger en duidelijker maken van het springreglement
 • Meer aandacht voor diverse leeftijdsgroepen in het springen.
  In de nationale sport zijn geen children, junioren en young riders rubrieken. Daarnaast hanteren we als enige land een leeftijd bij de pony’s van 18 jaar in plaats van 16 jaar en hebben als enige land de categorie E-pony’s. Er zal gekeken worden naar alternatieven, waarbij deze jeugdgroepen een duidelijke plaats krijgen in de sportinfrastructuur. Het forum heeft werkgroepen ingesteld om een voorstel uit te werken.
 • In het Meerjarenbeleidskader wil het forum aandacht voor de opleidingen en bijscholingen voor de discipline springen. Het forum wil het onderwerp 'opleidingen' standaard op de agenda hebben om vinger aan de pols te houden.

Over het springforum
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 11 september 2017. Op de agenda staan dan o.a. springopleidingen, hoe maken we de BB aantrekkelijker voor de manegeruiter en de nadere uitwerking van het meerjarenbeleidskader. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: Springforum

Ander Nieuws

 • Verslag Springforum 7 november 2022
  Verslag Springforum 7 november 2022
 • Gouden WK-team Paradressuur, zilveren WK-springteam, Sanne Voets en van Joyce van Rooijen-Heuitink maken kans op Sportprijzen NOS | NOC*NSF
  Gouden WK-team Paradressuur, zilveren WK-springteam, Sanne Voets en van Joyce van Rooijen-Heuitink maken kans op Sportprijzen NOS | NOC*NSF
 • Finale KNHS-Hartog Trophy op 17 december in Bunschoten
  Finale KNHS-Hartog Trophy op 17 december in Bunschoten