­ *UPDATE* Uitbraak vogelgriep Biddinghuizen, enkele maatregelen voor de paardenhouderij - KNHS

*UPDATE* Uitbraak vogelgriep Biddinghuizen, enkele maatregelen voor de paardenhouderij

Geplaatst op 08 december 2017

SRP - In Biddinghuizen is bij een vleeseendenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het besmette bedrijf wordt geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het gaat vermoedelijk om de hoog pathogene variant. De Sectorraad Paarden heeft de KNHS op de hoogte gesteld van de volgende maatregelen voor de paardenhouderij:

Rond het bedrijf in Biddinghuizen is een 10 kilometergebied ingesteld (klik HIER voor het gebied). Op dit moment gelden voor het vervoer van paarden in het toezichtsgebied de volgende regels:

- Paarden mogen niet vervoerd worden van een inrichting (bedrijf) met commercieel gehouden gevogelte (waaronder pluimvee) naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte;

- Paarden mogen wel rechtstreeks vervoerd worden van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte. Andersom mag ook, dus paarden mogen van een locatie anders dan een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte;

- Het vervoer van paarden in alle overige gevallen in het toezichtsgebied is mogelijk indien de paarden niet in contact zijn gekomen met commercieel gehouden gevogelte en/of pluimvee, en ook geen toegang hebben tot plaatsen waar ze worden gehouden.

Kortom: in heel Nederland mogen paarden vervoerd worden. Alleen voor bedrijven mét pluimvee of andere gevogelte in het toezichtsgebied rond Biddinghuizen geldt een vervoersbeperking! 

Houd de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen.

*UPDATE met veelgestelde vragen*

Vogelgriep, maatregelen, vragen en antwoorden
Vrijdag  8 december 2017 is vogelgriep (H5) vastgesteld bij een vleeseendenbedrijven in Biddinghuizen. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen, eenden en andere watervogels is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden door de overheid beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Door de overheid zijn er tijdelijke maatregelen getroffen voor het toezichtsgebied rond Biddinghuizen. 

Vraag:  Wat is vogelgriep?

Antwoord:
Vogelgriep (aviaire influenza) is een zeer besmettelijke virusziekte.  De ziekte is zeer besmettelijk voor met name kippen en eenden maar ook andere (wilde) watervogels kunnen de ziekte krijgen. Er zijn veel verschillende varianten van het virus, net als bij de andere griepvirussen. De huidige variant is het H5 type en is zeer besmettelijk en veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen en plotselinge toename van de sterfte. De vogels kunnen zeer snel sterven, zelfs zonder dat er klinische verschijnselen zichtbaar zijn. De incubatietijd bedraagt ongeveer tien dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg. Via laboratoriumtests wordt de diagnose van vogelgriep definitief vastgesteld.

Vraag: Kunnen paarden ook vogelgriep krijgen?

Antwoord:
Vogelgriep zorgt met name bij vogels voor problemen. Vogelgriep heeft over het algemeen geen consequenties voor paarden. Toch kunnen ook mensen en paarden ermee geïnfecteerd raken. Hoewel er geen meldingen bekend zijn van paarden die ziek zouden zijn geworden van vogelgriep is het verstandig zijn om op de volgende symptomen - die ook voorkomen bij een luchtweginfectie - te letten:

 • Koorts
 • Hoesten
 • Neusuitvloeiing
 • Lusteloos, sloom, weinig eetlust
 • Ooguitvloeiing/oogontsteking
 • Verdikte keellymfeknopen
 • Spierpijn/spierstijfheid  

Als er sprake is van symptomen zoals hierboven zijn opgesomd, is het van belang om uw dierenarts te raadplegen. Als de ziekte verder zou uitbreiden, kan de minister bijvoorbeeld besluiten ook een vervoersverbod voor paarden van bedrijven met kippen/eenden uit te vaardigen. De reden waarom er een vervoersverbod kan komen  voor paarden van pluimveebedrijven is dat het virus meegesleept kan worden met het paard, met de trailer of met strooisel of voer. 

Vraag:  Is er een vaccin voor paarden?

Antwoord:
Paarden worden in Nederland gevaccineerd met hun eigen influenzavirussen. Als uw dierenarts een verdenking zou hebben op een andere variant kan hij/zij het paard laten testen op het vogelgriepvirus dat momenteel voor zoveel problemen zorgt. 

Vraag:  Vanaf wanneer is de door de overheid afgekondigde vervoersverbod geldend?

Antwoord:
Er is op dit moment geen sprake van een vervoersverbod voor paarden. Er zijn beperkingen voor paarden in het toezichtsgebied die van een bedrijf of locatie komen met commercieel gehouden pluimvee of ander gevogelte. Voor het actuele nieuws over de situatie, houd de website van de overheid in de gaten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

De regelingen kunnen binnen enkele uren tot dagen weer wijzigen.

Vraag: Gelden er rondom Biddinghuizen extra maatregelen?

Antwoord:
Er is een zone ingesteld van 10 km rondom de bedrijven in Biddinghuizen, waarvoor extra maatregelen gelden. De exacte grenzen van dit gebied zijn beschreven op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten/kaarten/2017/12/08/kaart-vervoersbeperkingsgebied-biddinghuizen-10-km

Vraag: Waar moet ik op letten bij het vervoer van paarden?

Antwoord: Dat er geen paarden mogen worden vervoerd van een bedrijf met commercieel pluimvee in het vervoersbeperkingsgebied naar een ander bedrijf met commercieel pluimvee.

Vraag: Kan ik op wedstrijd of buitenrit?

Antwoord:
Ja, u kunt als u met uw paard buiten het toezichtgebied zit gewoon op buitenrit en wedstrijd zolang u met uw paard buiten het toezichtgebied bent en blijft. Hierbij is het wel verstandig verre te blijven van commerciële pluimveehouderijen. 

Vraag: Moet een wedstrijdorganisatie voor aankomende week extra maatregelen nemen?

Antwoord:
Vooralsnog hebben we te maken met 1 besmetting in Biddinghuizen. Daarvoor gelden maatregelen zoals aangegeven door de overheid. U kunt de berichtgeving volgen op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel 

Vraag: Mag ik wel mijn paardenmest laten afvoeren?

Antwoord:
Alleen in het toezichtsgebied mag er geen mest worden vervoerd (aangevoerd of afgevoerd) en dat geldt voor alle diersoorten. In de rest van Nederland is er voor paardenmest geen vervoersverbod of gebruiksverbod.

Bron: Sectorraad Paarden

Ander Nieuws

 • Dressuurfanaten gezocht voor de rol als toezichthouder
  Dressuurfanaten gezocht voor de rol als toezichthouder
 • KNHS bij commissiedebat Den Haag over transport van paarden tijdens warme dagen
  KNHS bij commissiedebat Den Haag over transport van paarden tijdens warme dagen
 • Nederlandse afvaardiging voor WK Voltige jeugd bekend
  Nederlandse afvaardiging voor WK Voltige jeugd bekend