­ Verslag enduranceforum 19 november 2017 - KNHS

Verslag enduranceforum 19 november 2017

Geplaatst op 13 december 2017 in Endurance

Op 19 november kwam het enduranceforum voor de vierde keer in 2017 bijeen. Naast de vergadering was ook de extra bijeenkomst om met elkaar na te denken over de endurancesport in Nederland op de lange termijn. Een mooie dag, waarop in een unieke setting constructief met elkaar is nagedacht. Het is mooi om de betrokkenheid van alle partijen te zien.

Nieuwe voorzitter
Wendy van den Barselaar nam op deze dag afscheid als voorzitter van het enduranceforum. Iris van der Horst heeft het stokje van haar overgenomen en is enthousiast van start gegaan. Daarnaast was binnen het forum nog een vacante plaats voor een forumlid. Op de algemene ledenvergadering van de KNHS Endurancevereniging, die op 26 november heeft plaats gevonden, is Jorie Duizendstra gekozen als forumlid. Jorie sluit aan bij de eerst volgende vergadering. Wij zien uit naar een mooie samenwerking.
Meer over het enduranceforum

Wedstrijdreglement Endurance 2018
De voorgestelde reglementswijzigingen zijn besproken en worden begin 2018 gepubliceerd op www.knhs.nl

Jaarwerkplan 2017
De actiepunten uit het jaarwerkplan hebben binnen het forum een eigenaar gekregen. De forumleden praten elkaar bij over de voortgang van de verschillende acties. Er is in de afgelopen periode door de individuele forumleden doorgewerkt aan de actiepunten.

Lange termijn visie op de sport 
De extra bijeenkomst werd volledig besteed aan het uitwisselen van gedachten over de ontwikkeling van de sport op de langere termijn. Hoe zien we de sport op de lange termijn? Welke kansen of bedreigingen zijn er om rekening mee te houden? Een unieke bijeenkomst omdat alle betrokken partijen uit de endurancesport aan een tafel zaten en met elkaar nadachten over de sport. Het enduranceforum was aanwezig, het bestuur van de KNHS endurancevereniging en een afvaardiging van de technische commissie endurance. Alle partijen willen zich in de komende jaren inzetten om groei te realiseren en verbindingen te leggen. In een kleinere setting wordt het beleidsplan endurance herschreven. Daarnaast is de wens uitgesproken om jaarlijks met elkaar na te denken over de ontwikkelingen in de sport. Een mooi initiatief!

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.

De vergaderingen van het enduranceforum in 2018 zijn op 29 januari, 2 mei, 24 september en 21 november.

Foto: Tineke Vossebelt met Kien's Dubai tijdens de Hippiade Endurance 2016, © DigiShots

Categorie: verslag enduranceforum, enduranceforum

Ander Nieuws

  • Verslag Springforum 16 januari 2023
    Verslag Springforum 16 januari 2023
  • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
    Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  • Nederlandse deelnemers WK Endurance zijn bekend
    Nederlandse deelnemers WK Endurance zijn bekend