­ Verslag enduranceforum (20 september 2017) - KNHS

Verslag enduranceforum (20 september 2017)

Geplaatst op 10 oktober 2017 in Endurance

Op 20 september 2017 kwam het enduranceforum voor de derde keer in 2017 bijeen. Het forum maakte in de vergadering kennis met Eveline Hasper, die de FNRS-ondernemers zal vertegenwoordigen. In augustus heeft de tweede hippiade endurance plaats gevonden waar het forum met trots op terug blikt. De belangrijkste agendapunten uit de vergadering worden hieronder toegelicht.

Eveline Hasper FNRS-forumlid
Namens de FNRS-ondernemers neemt Eveline Hasper plaats in het enduranceforum. Eveline is al meer dan twintig jaar werkzaam op FNRS-manege de Arckelhoeve in Poeldijk. In het verleden heeft ze endurancewedstrijden gereden en ze hoopt in de toekomst ook weer actief te kunnen zijn in de wedstrijden. Met Eveline aan tafel wordt de samenwerking tussen de KNHS en de FNRS zichtbaar binnen het enduranceforum. Eveline hoopt samen met het forum de discipline endurance onder de aandacht te kunnen brengen bij de hippische ondernemers.

Hippiade endurance
De tweede Hippiade endurance is een feit. Het forum kijkt terug op een geslaagd KNHS-kampioenschap. De reacties van de deelnemers en uit het veld zijn positief. Daarnaast heeft de endurance weer het nodige aan publiciteit gehad door de Hippiade. Het forum denkt na over de opzet van het kampioenschap voor 2018. De afvaardiging van deelnemers naar de hippiade endurance is een aandachtspunt. De mogelijke aanpassingen zijn besproken in de vergadering en worden momenteel uitgewerkt. In de volgende vergadering worden deze voor besluitvorming geagendeerd.

Wedstrijdreglement Endurance 2018
Op 1 maart 2017 is het geheel herschreven wedstrijdreglement endurance ingegaan. Dit reglement wordt goed ontvangen door het veld. Het uitgangspunt voor 2018 is om alleen kleine aanpassingen door te voeren. Het forum bespreekt de voorstellen in de vergadering. In de volgende vergadering wordt besloten welke wijzigingen doorgevoerd worden.

Jaarwerkplan 2017
De actiepunten uit het jaarwerkplan hebben binnen het forum een eigenaar gekregen. De forumleden praten elkaar bij over de voortgang van de verschillende acties. In de komende periode wordt door de forumleden doorgewerkt aan de individuele actiepunten.

Evaluatie Pilot klasse I
In 2017 was er een pilot rondom het lidmaatschap van de KNHS Endurancevereniging. In deze pilot konden ruiters die lid waren van een rijvereniging en in het bezit van een reguliere startpas meedoen aan endurancewedstrijden in de klasse I. Het lidmaatschap van de KNHS Endurancevereniging was niet verplicht. De pilot loopt op 31 december 2017 af en wordt niet verlengd. Het forum en de KNHS Endurancevereniging gaan kijken hoe ze met de resultaten van de pilot omgaan.

Lange termijn visie op de sport
In november is er een extra bijeenkomst, waarin het forum van gedachten gaat wisselen over de ontwikkeling van de sport op de langere termijn. Hoe zien we de sport over 5, 10 of 15 jaar? Welke kansen of bedreigingen zijn er om rekening mee te houden?

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.

De volgende vergadering van het enduranceforum is op maandag 20 november 2017. 

Foto: www.muriellemulder.nl

Categorie: verslag enduranceforum

Ander Nieuws

  • Diverse Nederlandse kampioenschappen paardensport afgelast door coronacrisis
    Diverse Nederlandse kampioenschappen paardensport afgelast door coronacrisis
  • Verslag enduranceforum  27 januari 2020
    Verslag enduranceforum 27 januari 2020
  • Deelnemers internationale wedstrijden 10 t/m 16 februari 2020
    Deelnemers internationale wedstrijden 10 t/m 16 februari 2020