­ Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement per 1 april 2017 - KNHS

Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement per 1 april 2017

Geplaatst op 08 februari 2017

Per 1 april 2017 wordt het Algemeen Wedstrijdreglement aangepast. Deze wijzigingen zijn goedgekeurd door de KNHS Ledenraad. In dit artikel staan de belangrijkste wijzigingen.

Inschrijf- en prijzengeld

Zoals in november 2016 al gecommuniceerd werd, is één van de belangrijkste wijzigingen voor  wedstrijdorganisatoren dat het inschrijf- en prijzengeld wordt vrijgegeven. De wedstrijdorganisatie moet  de inschrijfgelden en -prijzen wel in het vraagprogramma vermelden, zodat deelnemers ervan op de hoogte zijn en op de wedstrijd niet voor verrassingen komen te staan. Ook moet een wedstrijdorganisatie in ieder geval deelnemers die een prijs hebben naast een geldprijs, waardebon of kunst- of gebruiksvoorwerp een plaatsingsrozet of een herinneringslint uitreiken. Bekijk ook de toelichting op dit besluit.

Ponymetingen aangescherpt

In het Algemeen Wedstrijdreglement is per 1 april 2017 de mogelijkheid opgenomen om intensiever hermetingen uit te kunnen voeren. De KNHS zal deze hermetingen steekproefsgewijs uitvoeren. Concreet betekent dit dat een pony kort na de jaarlijkse meting opgeroepen kan worden voor een hermeting, die bindend is voor alle partijen. Ook is in de wijzigingen meegenomen dat het resultaat van ponymetingen binnen 48 uur na de betreffende meting(en) door de betreffende KNHS-ponymeter(s) op de daarvoor bestemde formulieren aan de KNHS dient te worden doorgegeven. 

Andere wijzigingen m.b.t. het ponymeten:

 • In het Algemeen Wedstrijdreglement wordt de mogelijkheid gecreëerd om pony’s op wedstrijden te meten. Er zal dan wel (net als op FEI-wedstrijden) een marge aangehouden worden van 2 cm. 
 • Voor menpony’s gaat gelden dat deze t/m hun 8e levensjaar jaarlijks moeten worden gemeten als deze een stokmaat hebben tussen 1.37m en 1.57m. Voor menpony ‘s die hier buiten vallen moet een eenmalige meting in het paspoort worden opgenomen. Zie hiervoor ook het menreglement.
 • Ponymeters zijn straks officials, waardoor deze ook onder het licentiesysteem vallen en bijscholingen moet bijwonen. 

Vrije keuze voor zomertenue bij springen, dressuur en eventing

Vanaf 1 april 2017 is het bij outdoorwedstrijden niet meer aan de Federatievertegenwoordiger om te bepalen of er met zomertenue gereden mag worden. Deelnemers bij springen, dressuur en eventing mogen dat dan zelf bepalen (bij dressuur was dat al zo geregeld sinds 1 april 2016).

Bekijk het volledige reglement

 

Categorie: reglementswijziging

Ander Nieuws

 • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
 • Wijzigingen endurancereglement per 1 maart 2017
  Wijzigingen endurancereglement per 1 maart 2017
 • Wijzigingen voltigereglement per 1 maart 2017
  Wijzigingen voltigereglement per 1 maart 2017