­ Wijzigingen menreglement per 1 april 2017 - KNHS

Wijzigingen menreglement per 1 april 2017

Geplaatst op 07 februari 2017 in Mennen & para

Per 1 april 2017 wordt het menreglement op een aantal punten aangepast. De belangrijkste wijzigingen worden in dit bericht toegelicht, het volledige reglement én een uitgebreide uitleg over alle wijzigingen is als PDF-bestand beschikbaar.

Al eerder kon je lezen dat het menforum de sport tegen het licht heeft gehouden met de vraag of deze toekomstbestendig is. Voor wie de berichtgeving over dit onderwerp gemist heeft:

Het volledige menreglement én een meer uitgebreide toelichting op de wijzigingen per 1 april 2017 is als PDF beschikbaar. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen alvast toegelicht:

Instroom beginnende wedstrijdmenners en niveauopbouw
Geconcludeerd is dat instroom in de sport voor beginnende wedstrijdmenners lastig blijkt te zijn vanwege de complexiteit van vaardigheidsparcoursen én het feit dat in de marathon iedere deelnemer dezelfde hindernissen moet overwinnen. Daarnaast ontbreekt het aan een goede niveauopbouw per klasse vooral bij de samengestelde wedstrijden mennen (SWM). Vanuit het oogpunt van de sport wil je graag in iedere klasse (en zeker in je hoogste klasse) een goede competitie en die is nu ook beperkt. Dit zijn de ingrediënten geweest om de SWM-sport te hervormen, waarbij invulling wordt gegeven aan bovengenoemde wensen. We gaan van de klasse 1 t/m 4 terug naar drie klassen. Om duidelijk te markeren dat de inrichting van de sport wijzigt en om de benamingen van de klassen in lijn te brengen met de overige disciplines wordt de benaming per 1 april als volgt: klasse 1 wordt (L)icht, klasse 2 wordt (M)idden en klasse 3 en 4 vormen samen (Z)waar.

Vaardigheidsparcoursen
Vaardigheidsparcoursen tijdens vaardigheidswedstrijden en proef C SWM moeten qua bouw beter aansluiten bij iedere klasse dan nu het geval is. Om dit te bereiken zijn er enkele voorwaarden per klasse opgenomen, wat moet bijdragen aan een goede niveauopbouw in de sport. Zo mogen er in de parcoursen voor de klasse L maximaal 2 meervoudige hindernissen A,B,C worden opgenomen of 1 A,B,C,D. Voor de klasse M mogen er maximaal 2 meervoudige hindernissen opgenomen worden en voor de klasse Z en ZZ maximaal 3. Daarnaast krijgen de klasse L deelnemers allemaal +30cm, de klasse M+25cm en de klasse Z en ZZ +20cm (alle langspannen +30cm). Ook hier komt dus weer een betere niveauopbouw en wordt het voor de klasse L en M versoepeld ten opzichte van de huidige situatie.

Kan je deze content niet goed zien? Dan heb je waarschijnlijk voor een aantal cookies geen toestemming gegeven. Accepteer de marketing cookies om de content wel te zien. 

Lees meer over cookies

Proef B (marathon)
Proef B (marathon) van een SWM wordt voor de klasse L vereenvoudigd. Zo mag een deelnemer klasse L maximaal 24 hindernisdoorgangen rijden. Dit kan verdeeld zijn over maximaal 6 hindernissen, maar ook over bijvoorbeeld 4 hindernissen. De klasse M mag maximaal 6 hindernissen rijden en de klasse Z maximaal 8. Hierdoor komt er ook hier een betere niveauopbouw per klasse en krijgen de klasse L deelnemers de kans om laagdrempelig in te stromen en te wennen aan het rijden van hindernissen.

Stokmaat en ponymeting
Alle pony’s die uitgebracht worden in de discipline mennen moeten tenminste eenmaal gemeten zijn door een KNHS-ponymeter, waarvan de meting in het paardenpaspoort is opgenomen. Paarden/pony’s met een stokmaat tussen de 137cm en de 157cm moeten t/m het achtste levensjaar ieder jaar opnieuw gemeten worden vóór 1 april. Voor de enkelpony’s die worden uitgebracht in de SWM klasse Z geldt dat deze een minimale stokmaat van 120cm moeten hebben, voor meerspannen is de minimale stokmaat van 108cm. Er is een overgangsregeling voor de voormalig klasse 3 deelnemers met een ponyspan dat kleiner is. Zij kunnen tot 1 maart 2017 dispensatie aanvragen via dispensaties@knhs.nl om in de klasse Z te mogen rijden.

Eenmalige versnelde promotie
De voormalig klasse 1 deelnemers met een stand van minimaal 10 winstpunten mogen eenmalig versneld promoveren naar de klasse M. Dit kan tot 1 april2017 aangevraagd worden via mennen@knhs.nl

Bekijk het volledige reglement
Het volledige reglement én een meer uitgebreide toelichting op de wijzigingen per 1 april 2017 is als PDF beschikbaar. 

Categorie: reglementswijziging

Ander Nieuws

  • Vierspanrijders TeamNL winnen landenwedstrijd Royal Windsor
    Vierspanrijders TeamNL winnen landenwedstrijd Royal Windsor
  • Chardon, Hammink en Rutjens winnen in Lähden
    Chardon, Hammink en Rutjens winnen in Lähden
  • TeamNL-menners domineren WB-kwalificatie in Kronenberg
    TeamNL-menners domineren WB-kwalificatie in Kronenberg