­ 87 miljoen euro voor subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties - KNHS

87 miljoen euro voor subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Geplaatst op 06 augustus 2018

Het Ministerie van VWS stelt met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Ze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie.

NOC*NSF Ledennet

Subsidie moet sport betaalbaar houden
De Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ is een compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid om btw (veelal tegen 21%) te verrekenen en gaat in per 2019.

Amateursportorganisaties kunnen een beroep doen op deze subsidie. Deze subsidie van 20% van de investering (= het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties) zorgt er in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die btw verrekenmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd.
Daarbovenop is 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Daar waar de btw verrekening eerder was voorbehouden aan (veelal daartoe speciaal opgerichte) sportstichtingen, staat de subsidieregeling ook open voor de sportverenigingen.

Voor gemeenten wordt een afzonderlijke regeling getroffen inzake accommodaties ter waarde van 152 miljoen euro. Het totale jaarlijkse bedrag dat door deze regeling aan de sport ten goede komt bedraagt 241 miljoen euro.

In de loop van dit jaar wordt meer bekend over de subsidieregeling, het indienen van een aanvraag en andere aanvullende informatie.

Kijk hier voor meer informatie over de regeling.

 

Bron: NOC*NSF

Categorie: subsidie

Ander Nieuws

  • In Memoriam: Henk Richardson
    In Memoriam: Henk Richardson
  • Subsidieregeling vervangt btw-aftrek voor sportaccommodaties
    Subsidieregeling vervangt btw-aftrek voor sportaccommodaties
  • Nieuwe subsidieregeling sportaccommodaties voor verenigingen per 1 januari 2019
    Nieuwe subsidieregeling sportaccommodaties voor verenigingen per 1 januari 2019