­ Het belang van de KNHS als overkoepelende organisatie - KNHS

Het belang van de KNHS als overkoepelende organisatie

Geplaatst op 22 oktober 2018

In de laatste editie van KNHS ledenmagazine Paard&Sport gaat algemeen directeur Theo Fledderus in op de voordelen van de KNHS als overkoepelende organisatie in de paardensector. 'Samen staan we zo veel sterker', is zijn duidelijke visie.

Theo Fledderus: "De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, waarvan ik sinds kort directeur mag zijn, is het resultaat van een grote fusie. Hier ging rond de eeuwwisseling het nodige werk aan vooraf en in 2002 was het eindelijk zover. Na het samengaan van vijf verschillende paardensportbonden en twaalf andere verenigin-gen en partijen ontstond de KNHS. Na deze fusie sloten meer verenigingen en disciplines zich bij de KNHS aan. Momenteel vallen elf paardensportdisciplines onder de overkoepelende organisatie: dressuur, sprin-gen, eventing, endurance, mennen, aangespannen sport, voltige, reining, horseball, TREC en aangepaste sport. Naast de wedstrijdsport richt de KNHS zich steeds meer ook op de recreatieve paardensport en tot slot bestaat er sinds twee jaar een intensieve samenwerking met de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), de brancheorganisatie voor hippische ondernemers.  

Dat het gelukt is om de zo versplinterde paardensport in Nederland bijeen te brengen, is bepaald geen sinecure geweest en vanuit retrospectief oogpunt vandaag de dag eigenlijk alleen maar belangrijker. De maatschappij om ons heen verandert snel, de consument wordt veeleisender en we hebben een extra verantwoordelijkheid voor het welzijn bij het bedrijven van een sport met paarden. Het aangaan van deze uitdagingen kan gewoon niet zonder een gemeenschappelijke aanpak.

Voor de groei en promotie van de paardensport is het meer dan ooit van belang om als één overkoepelende organisatie naar buiten te treden. Met ruim 175.000 mensen verenigd zijn we een volwaardig belangenbehartiger en spreekbuis voor de Nederlandse paardensport richting overheden en organisaties, ook op gebied van dierwelzijn. Dit is gewoon niet realiseerbaar voor los van elkaar bestaande, kleinere verenigingen. De KNHS verzorgt daarnaast  opleidingen voor ruiters, menners, instructeurs, coaches, juryleden, parcours-bouwers en wedstrijdofficials en fungeert tevens als een kenniscentrum voor de nationale paardenhouderij.

Niet alleen voor de paardensport, maar ook voor de paardensector als geheel, is bundeling van krachten meer dan ooit nodig en wenselijk. Denk aan de kansen die we hebben op de internationale markt met onze paarden(sport)kennis en goed gefokte paarden, maar denk ook aan de risico’s voor ons allemaal  als discussies over welzijn uit de hand zouden lopen.

We kunnen het ons gewoon niet permitteren om niet onze krachten te bundelen en samen kunnen we zo-veel meer! Sport en fokkerij, verenigingen en maneges: we hebben elkaar nodig!

Als KNHS willen we in deze mooie en bijzondere sector ons steentje meer dan bijdragen.

In dat perspectief willen we, zo’n 15 jaar na de fusie, als sportkoepel nog eens goed naar ons zelf kijken om te bezien hoe we nog beter voor de belangen van onze sporters kunnen opkomen en nog beter kunnen zorgen voor leuke en voor mens en dier gezonde paardensport.

Met ‘Van hand veranderen’, het verandertraject dat de KNHS dit jaar heeft opgestart, gaan we de paarden-sport toekomstbestendig maken voor de jaren die voor ons liggen. Een mooie uitdaging en beduidend makkelijker realiseerbaar als we verenigd blijven optrekken." 

 

Ander Nieuws

  • TV-uitzending Kassa: vermeende misstanden bij maneges
    TV-uitzending Kassa: vermeende misstanden bij maneges
  • Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
    Even voorstellen: team Partners in Paardrijden
  • Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program
    Leren van elkaar en elkaar inspireren, dat is KNHS Young Leaders Program