­ KNHS Meerjarenbeleidsplan 2018+ ‘We bewegen mee met ontwikkelingen in de samenleving’ - KNHS

KNHS Meerjarenbeleidsplan 2018+ ‘We bewegen mee met ontwikkelingen in de samenleving’

Geplaatst op 02 mei 2018

De afgelopen anderhalf jaar is er vanuit diverse geledingen, zowel in het veld als op het KNHS-kantoor, hard gewerkt aan de totstandkoming van de meerjarenstrategie. Het KNHS Meerjarenbeleidsplan 2018+ kreeg recentelijk goedkeuring van de Ledenraad en is nu online op knhs.nl voor een ieder in te zien. Deze meerjarenstrategie geeft de route aan die de KNHS, en in het verlengde daarvan onze paardensport, de komende jaren gaat bewandelen en heeft niet voor niks de titel ‘Van hand veranderen’ gekregen. KNHS-directeur Theo Fledderus praat ons bij.


Het Meerjarenbeleidsplan 2018+ staat vanaf heden online. Waarom is dit zo’n belangrijk document voor alle KNHS-leden?
‘We bevinden ons in een wereld die flink aan het veranderen is. Mensen willen dingen anders dan vroeger. Het is dus van belang dat je als sportbond relevant blijft en wat te bieden hebt voor de mensen van nu. Daar is anderhalf jaar flink over nagedacht en nu willen we dat graag concreet maken. Met dit plan zijn de piketpalen voor de toekomst geslagen. Vanaf nu gaan we zorgen dat dingen daadwerkelijk gaan veranderen’.


Waarom is de benaming ‘Van hand veranderen’ voor deze meerjarenstrategie toepasselijk?
‘We wijzigen van richting, zoals je dat met deze paardensportterm ook doet. Onze sport is op zichzelf ontzettend waardevol en mooi, maar je moet wel een vorm vinden die bij deze tijd en bij de toekomst past. Mensen denken tegenwoordig veel meer: “Ik zoek iets dat bij mij past, zoals ik het graag wil hebben, en niet zoals het altijd bedacht is.” Dan moet je daar als sportbond op inspelen en dat heeft tot dit plan geleid. Op sommige onderdelen betekent dit een forse koerswending en op andere onderdelen wat minder. Hier en daar zie je trouwens al dat gewerkt wordt aan vernieuwing. Die beweging is immers al in gang gezet. Ik hoor bij de regiovergaderingen dat mensen het hebben over ‘Van hand veranderen’. Ze zijn al bezig om het sportaanbod flexibeler te maken, of voor de jeugd andere sportvormen te bedenken. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk mensen hierover mee willen denken en erbij betrokken raken.’


De basis van het meerjarenbeleidsplan vormen vier speerpunten. Welke zijn dat en kun je ze kort toelichten?
‘Het eerste is, zoals deels al aangegeven, zorgen dat je een modern sportaanbod hebt, waar mensen van nu zich fijn bij voelen. Dat betekent kijken wat past bij welke leeftijd en bij mensen die iets specifieks willen. Kernwoorden zijn makkelijker, flexibeler en het plezier meer vooropstellen. Daarnaast moet je het zo inrichten dat talentjes zich ook kunnen onderscheiden en naar boven blijven komen. Je biedt mensen dus meer mogelijkheden om invulling te geven aan hun individuele behoeften, en dat is niet alleen wedstrijden rijden, maar daar valt ook recreatie onder.

‘Het tweede speerpunt is paardenwelzijn. Het mooie van de paardensport is het samenspel tussen mens en dier, maar dat brengt tegelijk uitdagingen met zich mee. Het welzijn van het paard is essentieel. Daar wordt ook door de buitenwereld kritisch naar gekeken, dus zorg voor die maatschappelijke acceptatie. Laat zien hoe mooi het is om met paarden samen te werken en wat de rol van het paard in onze maatschappij is. En last but not least; onze paardensporters willen steeds meer weten over het paard. Er is behoefte naar kennis en de KNHS is daar dé faciliterende partij voor.

‘Punt drie is het verbeteren van onze servicegerichtheid. Het gemak moet voorop staan. We kunnen nog meer processen digitaliseren. En er is al een mooie servicedesk als je vragen hebt, maar we kunnen ook kijken hoe we veel vragen kunnen voorkomen door dingen nog makkelijker te maken en kennis nog beter te verspreiden.

‘Het laatste speerpunt is het streven naar meer financiële onafhankelijkheid. We zijn als sportbond financieel gezond en eigenlijk best stabiel. Dat is mooi. Maar als we de sport flexibiliseren en iemand wil bijvoorbeeld wel een keer proeven aan een wedstrijd, maar niet direct lid worden, heeft dat gevolgen voor ons inkomstenmodel. Daar moeten we dus op inspelen. We zullen toe moeten naar modellen dat mensen betalen voor dingen die ze daadwerkelijk afnemen. Je betaalt dus een acceptabele prijs voor dat wat je leuk vindt. Daarnaast gaan we nog meer dan nu samenwerken met andere partijen, waaronder bedrijven, waaruit weer nieuwe verdienmodellen ontstaan.’  


Hoe kijk je eigenlijk persoonlijk tegen dit plan aan?
‘Het kader staat, maar nu begint het pas en moet het allemaal handen en voeten krijgen. Ik word nu eigenlijk steeds blijer van dit plan. Je voelt enthousiasme om je heen. We gaan nieuwe dingen doen, belemmeringen weghalen. Het is hartstikke leuk om mede leiding aan dat proces te geven en mensen hierin mee te krijgen.’

 

KNHS Meerjarenbeleidstrategie 2018+ 'Van hand veranderen'

 

 

 

Ander Nieuws

  • In Memoriam: Henk Richardson
    In Memoriam: Henk Richardson
  • Harrie Smolders tweede in vijfsterren Grand Prix Hermes Parijs
    Harrie Smolders tweede in vijfsterren Grand Prix Hermes Parijs
  • Eerste springweekend KNHS Indoorkampioenschappen 2023 powered by Witte van Moort groot succes!
    Eerste springweekend KNHS Indoorkampioenschappen 2023 powered by Witte van Moort groot succes!