­ Neurologische vorm van Rhinopneunomie in Hardenberg - KNHS

Neurologische vorm van Rhinopneunomie in Hardenberg

Geplaatst op 13 november 2018

ERMELO (SRP) – Op een locatie in de gemeente Hardenberg is de neurologische vorm van rhinopneunomie vastgesteld. Een paard is inmiddels geëuthanaseerd, twee andere paarden met neurologische symptomen zijn stabiel. De op de stal aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden geen paarden van buiten toegelaten. De contactadressen van de locatie en de paardenaccommodaties in de directe omgeving zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder dagelijkse controle van een dierenarts.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV1), een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen.

Rhinopneumonie is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Als u uw paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

Kijk voor meer informatie over Rhinopneumonie op www.sectorraadpaarden.nl of lees de informatie op knhs.nl.

Bron: Sectorraad Paarden

Categorie: Rhino, rhinopneumonie, EHV1

Ander Nieuws

  • Neurologische vorm van rhinopneumonie in omgeving Arnhem
    Neurologische vorm van rhinopneumonie in omgeving Arnhem
  • UPDATE: EHV-1 virus bij KWPN en gevolgen voor het KNHS-centrum
    UPDATE: EHV-1 virus bij KWPN en gevolgen voor het KNHS-centrum
  • EHV-1 virus vastgesteld op KWPN-centrum, gevolgen voor het KNHS-centrum
    EHV-1 virus vastgesteld op KWPN-centrum, gevolgen voor het KNHS-centrum