­ Sectorraad Paarden roept paardenmarkten op om zich aan te passen aan advies RDA - KNHS

Sectorraad Paarden roept paardenmarkten op om zich aan te passen aan advies RDA

Geplaatst op 05 maart 2018

SRP - Begin vorig jaar heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) haar zienswijze “Paardenmarkten in Nederland – Man en Paard noemen” gepresenteerd. De RDA kwam destijds met de conclusie dat paardenmarkten in de huidige maatschappij een acceptabele manier vormen voor de handel in paarden, onder voorwaarde dat het welzijn niet in het gedrang komt bij het transport of tijdens het verblijf op de markt. Daarnaast heeft de RDA in haar zienswijze een aantal aanbevelingen gedaan en een advies gegeven tot aanscherping van het Protocol Welzijn Paardenmarkten. De Sectorraad Paarden schaart zich volledig achter deze aanbevelingen van de RDA en roept paardenmarkten op om deze op te volgen.

De RDA heeft in haar zienswijze een aantal aanbevelingen gedaan om het welzijn van paarden te vergroten (klik hier voor de aanbevelingen), o.a.:

 • Aanscherping en uitbreiding van het Protocol Welzijn Paardenmarkten;
 • Controle op identiteit paard (en houder);
 • Strikter toezicht en handhaving (wet en regelgeving) en opnemen van het aangepaste Protocol Welzijn Paardenmarkten in de APV;
 • Communicatie en voorlichting aan alle betrokkenen, via geschikte kanalen en met toelichting op de achterliggende redenen van afspraken en regels;
 • Aanvullende eisen ten aanzien van lange transporten.

Een zeer klein deel van de paardenmarkten heeft vrijwillig opvolging gegeven aan de adviezen van de RDA, aangezien zij het maatschappelijk draagvlak voor een paardenmarkt ziet als noodzaak voor de toekomst van de paardenmarkt. Afgelopen jaar zijn er helaas ook meerdere paardenmarkten georganiseerd waar verscheidene incidenten zijn geweest waarbij het welzijn van de paarden in het gedrang is geweest.

De Sectorraad Paarden (SRP) erkent dat paardenmarkten in de huidige maatschappij een acceptabele manier voor handel in paarden vormen, maar wel onder voorwaarde dat het welzijn niet in het gedrang komt bij het transport of tijdens het verblijf op de markt. Indien een marktorganisatie opvolging geeft aan het Protocol Paardenmarkten i.c.m. met het voorstel met aanpassing/uitbreiding van het protocol door de RDA zal het welzijn van de paarden voldoende zijn geborgd. De SRP roept marktorganisaties dan ook op om opvolging te geven aan de aanbevelingen van de RDA. Indien een marktorganisatie niet voldoet aan het Protocol (inclusief de aanpassing/uitbreiding van de RDA) distantieert de SRP zich volledig van dergelijke markten.

Daarnaast roept de SRP de landelijke overheid en de gemeenten op om paardenmarkten alleen een vergunning te verlenen indien zij opvolging geven aan de aanbevelingen. Om het protocol te kunnen handhaven dient het te worden verankerd in gemeentelijke regelingen en daarnaast zal er handhaving moeten plaats vinden. Deze taak zullen de vergunningverlenende gemeentes op zich moeten nemen, mogelijk in samenwerking met de NVWA.

Over de Sectorraad Paarden
De Sectorraad Paarden (SRP) vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de paardensector in Nederland. SRP is een zelfstandige stichting opgericht in 2007 en is namens de organisaties die actief zijn in de sector - Sport, Fokkerij en Ondernemers - hét aanspreekpunt voor overheid, politiek en maatschappelijke organisaties. De activiteiten van de Sectorraad zijn gericht op het verder versterken van de maatschappelijke positionering van de paardensector in Nederland.

Bron: persbericht Sectorraad Paarden

Categorie: Sectorraad Paarden, SRP

Ander Nieuws

 • KNHS in gesprek met minister Adema over transport van paarden tijdens warme dagen
  KNHS in gesprek met minister Adema over transport van paarden tijdens warme dagen
 • De vier basisbehoeften van een sportpaard
  De vier basisbehoeften van een sportpaard
 • Neurologische vorm van rhinopneumonie in omgeving Arnhem
  Neurologische vorm van rhinopneumonie in omgeving Arnhem