­ Sectorraad Paarden sluit zich aan bij Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren - KNHS

Sectorraad Paarden sluit zich aan bij Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Geplaatst op 20 februari 2018

SRP – Voor de Sectorraad Paarden is welzijn van paarden één van de belangrijke prioriteiten. Verminderde zorg voor paarden is ongewenst en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. De SRP heeft zich dan ook vanaf vandaag, door ondertekening van het afsprakenkader, aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Hiermee wil de Sectorraad Paarden haar verantwoordelijkheid nemen als er schrijnende gevallen van dierverwaarlozing worden geconstateerd door erfbetreders (dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, etc.). Deze groep kan nu een melding doen wanneer zij dierverwaarlozing constateren op een bedrijf waar paarden beroepsmatig gehouden worden, dit meldt SRP vandaag in een persbericht.

Het onafhankelijke Vertrouwensloket beoogt preventie en tijdige signalering van verminderde dierzorg en verwaarlozing van dieren die gehouden worden op een landbouwbedrijf.
Hoewel Nederland er qua diergezondheid en dierenwelzijn in vergelijking tot andere landen goed voor staat, heeft de landbouwsector in 2002 zelf het Vertrouwensloket opgezet. Het loket is opgezet om veehouders, maar ook bedrijfsmatige paardenhouders, in nood te helpen waardoor het aantal gevallen van verminderde dierzorg wordt beperkt en om vragen hierover te beantwoorden. Middels deze link kun je meer informatie vinden over het Vertrouwensloket.

Het vroegtijdig signaleren van verminderde zorg is belangrijk, omdat daardoor vaak schrijnende situaties voor mens en dier voorkomen kunnen worden. De erfbetreders spelen hierin een belangrijke rol. Zij komen veelvuldig bij bedrijven op het erf en kunnen tijdig signalen waarnemen en actie ondernemen waardoor de desbetreffende ondernemer hulp krijgt aangeboden om de problemen (vaak van persoonlijke aard) op te lossen.

Particulier?
Indien er sprake is van verwaarlozing van paarden welke particulier worden gehouden kun je terecht bij het landelijke loket van de overheid: telefoon 144, meer informatie vindt u op de speciale pagina van de Rijksoverheid.

Over de Sectorraad Paarden
De Sectorraad Paarden (SRP) vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de paardensector in Nederland. SRP is een zelfstandige stichting opgericht in 2007 en is namens de organisaties die actief zijn in de sector - Sport, Fokkerij en Ondernemers - hét aanspreekpunt voor overheid, politiek en maatschappelijke organisaties. De activiteiten van de Sectorraad zijn gericht op het verder versterken van de maatschappelijke positionering van de paardensector in Nederland.

Bron: persbericht Sectorraad Paarden

Categorie: SRP, Sectorraad Paarden, Welzijn

Ander Nieuws

  • #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?
    #Welzijnsweetje: Hoe herken je een gezond paard?
  • #Welzijnsweetje OCD
    #Welzijnsweetje OCD
  • Neurologische vorm van rhinopneumonie in omgeving Arnhem
    Neurologische vorm van rhinopneumonie in omgeving Arnhem