Vacature: Voorzitter Stichting ORUN

Geplaatst op 11 juli 2018

De ORUN is de onafhankelijke centrale toetscommissie van de KNHS. Het bestuur stelt de toetsplannen en de examens vast en is verantwoordelijk voor de benoeming en de scholing van examinatoren. Wij zoeken een voorzitter die kan optreden als gezicht van de ORUN. Een goede instructeur die daarnaast inzicht heeft in onderwijs. De belangrijkste opdracht van de ORUN is het borgen van de kwaliteit van de examens zodat de instructeursopleidingen op een goede manier worden afgesloten.

Gezocht wordt bij voorkeur naar iemand die gewend is te denken vanuit de ondernemer/vereniging en (manege)paardensporter en bekend is met vernieuwing in de paardensport en beschikt over de volgende competenties: 

Vereiste achtergrond en ervaring

 • Sportieve, enthousiasmerende, verbindende en resultaatgerichte houding;
 • Een goede paardensportinstructeur, met inzicht in onderwijs;
 • Affiniteit met en kennis van de paardensport;
 • Uitdager/aanjager, resultaatgericht ten aanzien van de (promotie van) de paardensportopleidingen;
 • Heeft zicht op bestuurlijk functioneren van een stichting;
 • Brede aantoonbare bestuurlijke ervaring in bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en koersbepaling en de bewaking hiervan;
 • Beschikt over affiniteit met de paardensport, heeft gevoel voor de combinatie van topsport, breedtesport, recreatie en sportparticipatie en de bereidheid om kennis te nemen van de specifieke achtergronden van de paardensportopleidingen en de KNHS en haar cultuur/culturen;
 • Is in staat financiën, organisatie, media, commercie, marketing en juridische aspecten te verbinden en af te wegen;
 • Beschikt idealiter over een relevant netwerk en goede contacten binnen de paardensport en is gewend om binnen deze netwerken op eindverantwoordelijk niveau te communiceren;
 • Heeft een visie op paardensportopleidingen in relatie tot de actuele maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Onbesproken gedrag.

Persoonlijkheid

 • Straalt vertrouwen en natuurlijk gezag uit en kan van daaruit een verbindende rol vervullen binnen en buiten de stichting ORUN;
 • Is een verbinder;
 • Kritische, onafhankelijke denker;
 • Ondernemend, coördinerend, inspirerend, enthousiasmerend, verbindend, open en toegankelijk, gedreven, initiërend, gevoel voor verhouding, rolvast, verstandig, evenwichtig, gelijkwaardig, besluitvaardig, richtinggevend;
 • Zichtbaar, zelfbewust, maar ook bescheiden;
 • Een teamspeler met stevige kennis en ervaring uit zijn/haar professionele bestaan;
 • Goede communicatieve eigenschappen, overtuigingskracht, transparant en consequent;
 • Heeft gevoel voor complexe situaties, belangentegenstellingen en interpersoonlijke relaties en is in staat toekomstgerichte verbindingen tot stand te brengen;
 • Gevoel voor het bemiddelen in en het oplossen van probleemsituaties en voor intermenselijke verhoudingen;
 • Relativeringsvermogen en empathisch vermogen;
 • Stelt het algemeen belang van de ORUN boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/disciplines binnen de paardensport(opleidingen). 

Takenpakket

 • Het voorzitten van vier vergaderingen per jaar;
 • Samen met het bestuur het vaststellen van toetsplannen;
 • Samen met het bestuur het vaststellen van de examens;
 • Het voeren van gesprekken met de examinatoren;
 • Het benoemen van examinatoren;
 • Verantwoordelijk voor het (bij)scholen van examinatoren;
 • Het vormgeven van deskundigheidsbevordering examinatoren;
 • Het vervullen van representatieve taken (bijvoorbeeld het bijwonen van de diploma-uitreikingen).

Tijdsbesteding
De benodigde tijd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden bedraagt, afhankelijk van jouw invulling, ongeveer 5 – 10 uur per maand. Veel van de werkzaamheden kunnen vanuit huis worden gedaan. Het bestuur heeft doorgaans vier maal per jaar een vergadering. Deze vergaderingen vinden plaats in Ermelo, op het Nationaal Hippisch Centrum. Ook kan het zijn dat er aan de voorzitter wordt gevraagd om namens het bestuur de diploma’s te overhandigen aan examenkandidaten. 

De functie is op vrijwillige basis, uiteraard is er een onkostenvergoeding wanneer je kosten maakt door je werkzaamheden bij ORUN (bijvoorbeeld reiskosten). Wij bieden je een warme en fijne werkomgeving, waar jouw inzet van grote waarde kan zijn. De KNHS verzorgt de administratieve ondersteuning voor het bestuur. Je bent van harte welkom en horen graag van je!

Geïnteresseerd of nog verdere vragen; neem contact op met Xander Noë, via 06-52756779. Een motivatiebrief met cv voor deze voorzittersrol kan gestuurd worden aan sollicitaties@knhs.nl. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met uw sollicitatie.

Categorie: ORUN, vacature

Ander Nieuws

 • Vacature: Medewerker Opleidingen (32 uur)
  Vacature: Medewerker Opleidingen (32 uur)
 • Vacature: beheerder
  Vacature: beheerder
 • Vacature: Accountmanager Evenementen m/v (38u)
  Vacature: Accountmanager Evenementen m/v (38u)