­ Verslag bijeenkomst KNHS Menforum op 26 november 2018 - KNHS

Verslag bijeenkomst KNHS Menforum op 26 november 2018

Geplaatst op 13 december 2018 in Mennen & para en KNHS

Het KNHS Menforum kwam op 26 november 2018 voor de vierde keer dit jaar bij elkaar. Tijdens de vergadering waren paardenwelzijn, de reglementswijzigingen, evaluatie van de Hippiade en het seizoen en de rekenkamer Samengesteld Wedstrijd Mennen (SWM) de belangrijkste onderwerpen.

Paardenwelzijn: stalling tijdens meerdaagse samengestelde wedstrijden
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dit betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen.  Tijdens meerdaagse samengestelde wedstrijden mennen komt het aspect stalling om de hoek kijken. Het menforum heeft een protocol opgesteld met de voorwaarden voor stalling op of aan de wagen. In de Gids voor Goede praktijken (klik hier) staan een aantal richtlijnen vermeld waar stalling aan moet voldoen, deze voorwaarden zijn ook van toepassing voor stalling(sboxen) tijdens wedstrijden.

Reglementswijzigingen

De voorstellen van de werkgroep zijn besproken en overgenomen.

 • Gebruik oortje tijdens de dressuur- en de vaardigheidsproeven
  Binnen het forum is gesproken over het gebruik van een oortje tijdens de dressuur- en de vaardigheidsproeven. Het feit dat je de mensport tot op hogere leeftijd kunt blijven beoefenen, wordt gezien als charme van de sport, mede daarom heeft het forum besloten om oortjes met ingang van 1 april 2019 toe te staan.
 • Dispensatie voor gemotoriseerd verkennen
  Het menforum heeft besloten dat er vanaf 1 april 2019 niet meer gemotoriseerd verkend mag worden. De dispensaties die hiervoor verstrekt zijn worden omgezet in het elektrisch verkennen. Reden hiervoor is dat er veelal in natuurgebieden gereden wordt en dat de verouderde brommertjes hier voor stank- en geluidsoverlast zorgen.

Evaluatie Hippiade
Het forum kijkt terug op een goed verlopen Hippiade Mennen 2018. Wel is het jammer dat de publieke belangstelling teleurstellend was. Verder is de beperkte losrijruimte (gras) en de kwaliteit van de grasbodem in sommige ringen (sporen voorgaande Hippiades) een punt van aandacht.
Daarnaast is besproken dat de Hippiade Mennen in de huidige formule verhoudingsgewijs wel een duur evenement is ten opzichte van het volume van de sport. Er zullen in 2019 ideeën uitgewerkt worden die ruimte bieden om de genoemde aandachtspunten te verbeteren en die qua organisatie een kostenverlaging opleveren. Deze kostenverlaging moet ook doorwerken naar de Districtskampioenschappen.   

Klasse indeling
Binnen het forum zijn de gemaakte beleidskeuzes van het afgelopen seizoen geëvalueerd. Met extra aandacht is er gesproken over de huidige klasse-indeling SWM en de keuze voor een eigen KNHS dressuurproef (niet de FEI-dressuurproef) voor de enkelspannen klasse Z. Het forum is van mening dat de huidige klasse-indeling voldoet.
Wel is de ervaring dat de gemaakte keuze, voor een andere KNHS-dressuurproef klasse Z enkelspan dan de FEI-proef, niet gelukkig is. Daarom zal met ingang van het nieuwe seizoen de FEI-proef de voorgeschreven proef zijn. Hierdoor wordt in 2019 bij de SWM klasse Z rubrieken enkel-, twee- en vierspan de FEI-proef gereden.

Mogelijkheid aanvragen terugplaatsing SWM
Het forum wil iedereen nogmaals in de gelegenheid stellen om vanuit de klasse Z terugplaatsing aan te vragen naar de klasse M. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om je M-stand op nul te laten zetten en daarmee je promotie naar de klasse Z uit te stellen. Wil je gebruik maken van een van beide opties? Stuur dan een e-mail naar mennen@knhs.nl met je verzoek (vermeld hierbij ook je wagennummer).

Rekenkamer SWM
De rekenkamer heeft laten weten dat de wedstrijdorganisaties gebruik kunnen blijven maken van de rekenkamer voor de uitslagverwerking tijdens de wedstrijden. Organisaties kunnen zich hiervoor aanmelden bij rekenkamer.anneke@gmail.com. 

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het KNHS Menforum vindt plaats op 11 maart 2019. Tijdens deze vergadering zullen o.a. invulling Hippiade en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het menforum
Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de mensport in Nederland? Kijk voor meer informatie op de site van het desbetreffende mendistrict of neem contact op met het forumlid van jouw district. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het menforum.

Foto: Arnd.nl

Categorie: Mennen, menforum, Hippiade

Ander Nieuws

 • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
 • Column Gerard Arkema: “Hippiade nieuwe stijl zorgt voor goede afdronk”
  Column Gerard Arkema: “Hippiade nieuwe stijl zorgt voor goede afdronk”
 • Witte van Moort wordt hoofdsponsor Hippiade 2022
  Witte van Moort wordt hoofdsponsor Hippiade 2022