­ Verslag dressuurforum 10 september 2018 - KNHS

Verslag dressuurforum 10 september 2018

Geplaatst op 18 september 2018 in Dressuur & Para

Het dressuurforum kwam op 10 september 2018 voor de vierde keer bijeen dit jaar. Het jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen welzijn en toezicht op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de evaluatie van de Hippiade waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum is daarom in 2018 een pilot gestart met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio. Op dit moment loopt de pilot nog en in het najaar vindt een evaluatie plaats.

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaat met de voorstellen voor reglementswijzigingen. Tijdens de volgende vergadering zullen deze voorstellen nader inhoudelijk besproken worden.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In het tweede kwartaal van dit jaar hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum voor de tweede keer bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport.

Het dressuurforum heeft een voorstel verder uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt. Ook worden de mogelijkheden bekeken voor een pilot traject om e.e.a. uit te testen.

Evaluatie Hippiade pony’s en paarden
Het dressuurforum kijkt terug op twee geslaagde Hippiades. De terreinen waren fraai aangekleed met o.a. een aansprekend strodorp, er was veel publieke belangstelling en een gezellige sfeer. Voor volgend jaar zal er gekeken worden naar een verdere optimalisatie van het programma. Ook zal er nagedacht worden over een andere wijze waarop de prijsuitreikingen plaatsvinden. In de huidige situatie leidt dit op sommige momenten tot overlast op het losrijterrein voor de deelnemers die nog moeten rijden. Daarnaast is een werkgroep geformeerd met een aantal regiovoorzitters en leden vanuit het dressuur- en springforum om na te denken over de toekomst van de Hippiade. Voorstellen voor vernieuwing worden voorbereid.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 19 november a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Categorie: dressuurforum

Ander Nieuws

  • Edward Gal weer superieur met zijn Totilas-zonen
    Edward Gal weer superieur met zijn Totilas-zonen
  • Deelnemers internationale wedstrijden 3 t/m 9 mei 2021
    Deelnemers internationale wedstrijden 3 t/m 9 mei 2021
  • Deelnemers internationale wedstrijden 26 april 2021 t/m 2 mei 2021
    Deelnemers internationale wedstrijden 26 april 2021 t/m 2 mei 2021