­ Verslag enduranceforum van 29 januari 2018 - KNHS

Verslag enduranceforum van 29 januari 2018

Geplaatst op 16 februari 2018 in Endurance

Op 29 januari kwam het enduranceforum voor het eerst in 2018 bijeen. Het forum verwelkomt Jorie Duizendstra en Nienke Klomp als nieuwe forumleden.

Samenstelling enduranceforum

Nienke Klomp en Jorie Duizendstra zijn deze vergadering voor het eerst aanwezig. Nienke Klomp neemt namens het bestuur van de KNHS Endurancevereniging zitting in het forum. Jorie Duizendstra is in de algemene ledenvergadering door de leden gekozen als nieuw forumlid. Het forum kijkt uit naar een prettige samenwerking.
Jiske l’ Ami heeft aangegeven niet meer voldoende tijd te hebben om haar functie als forumlid goed te kunnen uitvoeren. Jiske vertegenwoordigt met name de wedstrijddierenartsen binnen het enduranceforum. Binnen de groep met wedstrijddierenartsen wordt gezocht naar een opvolg(st)er voor Jiske. Heb je interesse in de functie van forumlid? Meld je dan bij het bestuur van de KNHS Endurancevereniging.

Wedstrijdreglement Endurance 2018

Het nieuwe wedstrijdreglement Endurance is goed ontvangen door het veld. In 2018 wil het forum alleen kleine wijzigingen doorvoeren. Hieronder worden de voorgestelde reglementswijzigingen kort benoemd;

 • In de afgelopen jaren is voor meerdaagse wedstrijden een dispensatie verleend om af te mogen wijken van het reglement. Omdat deze dispensatie steeds opnieuw wordt aangevraagd stelt het forum voor om dit vast te leggen in het reglement zodat elke wedstrijdorganisatie dezelfde mogelijkheden heeft. Hierdoor wordt het voor wedstrijdorganisaties van meerdaagsewedstrijden mogelijk om bijvoorbeeld de snelheid te verlagen en mogen combinaties elke wedstrijddag op de vetgate stoppen en de volgende dag de wedstrijd voortzetten mits het paard is goedgekeurd.
 • Vanwege de veiligheid stelt het forum voor om het harnachement van een paard in het reglement te verduidelijken. Een paard moet zijn opgetoomd met een zadel en (halster)hoofdstel inclusief teugels.
 • Daarnaast stelt het forum voor om de nakeuring in lijn met de FEI te brengen. Dit wil zeggen dat binnen 30 minuten nakeuring moet plaats vinden i.p.v. op 30 minuten. De nakeuring op 30 minuten betekent dat een paard wat binnen die periode klaar is om gepresenteerd te worden aan de wedstrijddierenarts verplicht is om nog geruime tijd te wachten. Dit is ongewenst want de weers- en wedstrijdomstandigheden lenen zich hier niet altijd voor. Denk aan regen, wind en felle zon.

Het forum vindt het niet wenselijk dat een wedstrijdorganisator ook jurylid kan zijn op zijn eigen wedstrijd en stelt daarom voor aan de Ledenraad om het Algemeen Wedstrijdreglement op dit punt aan te passen.

Eind februari worden de definitief goedgekeurde reglementswijzigingen in het wedstrijdreglement Endurance gepubliceerd op www.knhs.nl

Kampioenschapsreglement endurace

De afvaardiging van deelnemers naar de Hippiade endurance was voor het forum een belangrijk aandachtspunt. Er is nagedacht over hoe we de juiste ruiters aan de start krijgen op het KNHS-kampioenschap. Het forum stelt voor om de afvaardiging alleen te laten plaats vinden via de nationale wedstrijden en geen afvaardiging meer vanuit het verenigingskampioenschap te laten plaats vinden. Het goedgekeurde kampioenschapsreglement staat op www.hippiade.nl

Recreatiesport

Wilma Plaisier, projectleider recreatiesport binnen de KNHS, heeft een presentatie gegeven over de activiteiten die de KNHS doet op het gebied van recreatie. Endurance en recreatie hebben veel gemeenschappelijk. Zo hebben beiden belang bij goede en toegankelijke ruiterroutes. Door de samenwerking op te zoeken kunnen we gebruik maken van elkaar expertise. Kom je als ruiter een probleem tegen in het buitengebied? Neem dan contact op met de regioconsulent

Vind je het belangrijk dat het gebied waarin jij veel buitenrijdt goed onderhouden wordt? Dan zijn er lokale initiatieven waar jij je samen met terreineigenaren kunt inzetten om de gebieden toegankelijk te houden. Kijk voor meer info op www.adopteerjebos.nl

Draaiboek voor wedstrijdorganisaties

Het draaiboek voor wedstrijdorganisaties is herschreven en wordt voor de start van het nieuwe wedstrijdseizoen gepubliceerd. Heb je interesse in het organiseren van endurancewedstrijden? Hou dan de website in de gaten. Het draaiboek kun je t.z.t. hier downloaden; https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/wedstrijden-organiseren/

Over het enduranceforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de endurancesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumendurance@knhs.nl of kijk op https://www.knhs.nl/enduranceforum/ voor de samenstelling en eerdere verslagen.


De vergaderingen van het enduranceforum in 2018 zijn op 29 januari, 2 mei, 24 september en 21 november.

Categorie: verslag enduranceforum, enduranceforum

Ander Nieuws

 • Kort verslag springforum 18 januari 2021
  Kort verslag springforum 18 januari 2021
 • WK en EK Endurance 2021 krijgt vorm
  WK en EK Endurance 2021 krijgt vorm
 • Online informatiebijeenkomst: starten met endurance
  Online informatiebijeenkomst: starten met endurance