­ Verslag eventingforum 19 september 2018 - KNHS

Verslag eventingforum 19 september 2018

Geplaatst op 26 september 2018 in Eventing en KNHS

Op dinsdag 19 september is het eventingforum voor de derde keer in 2018 bijeengekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder het instellen van een eventing-vaardigheidsbewijs, de splitsing van de functie crossbouwer in een crossontwerper en een hindernisbouwer. Tevens zijn de reglementswijzigingen voor 2019 verzameld en besproken zodat er eind november een definitief besluit over kan worden genomen.

Als eerste werd het nieuwe forumlid van Noord-Holland Justus Valk welkom geheten. Justus is naast manegehouder (Hollandsche Manege in het centrum van Amsterdam) ook actief als eventingruiter op  nationaal en internationaal niveau. 

Eventingvaardigheidsbewijs
In het meerjarenbeleidskader wordt de introductie van een eventingvaardigheidsbewijs benoemd. Door het instellen van dit bewijs worden deelnemers beter voorbereid op het rijden van hun eerste eventingwedstrijd. Aangezien de klasse B al een soort praktijktoets is (alleen bij voldoende voor stijl krijgt men namelijk winstpunten) daarom zou een theorietoets voldoende zijn. Hierin zouden de onderwerpen training, paardenwelzijn en reglementenkennis aan de orde moeten komen. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

Opleidingen
Het voorstel om de functie PBC (Parcoursbouwer cross) te splitsen in Ontwerper en Bouwer is besproken. Het forum staat in principe positief tegenover deze splitsing. Er is immers veel vraag naar kennis hoe een hindernis te bouwen, terwijl het ontwerpen van een cross (afstanden, lijnen ontwerpen) meer inzicht vraagt. Waarbij het een voordeel is als de kandidaat op hoger niveau eventing heeft gereden.

In 2019 zullen de rijstijljuryleden weer bijgeschoold moeten worden. Er worden verdeeld over het jaar vier bijeenkomsten gehouden. Het forum gaat richtlijnen opstellen bij het invullen van het stijlprotocol. De beoordeling wordt hiermee uniformer en de deelnemers kunnen meer informatie halen over hun stijlbeoordeling.

Reglementswijzigingen
Het forum is voor afschaffing van het gehele hoofdstuk in het Algemeen Wedstrijdreglement over reclame uitingen en wil dit volledig vrijlaten. Dit is echter de bevoegdheid van de Ledenraad.

Door de nieuwe sterrenindeling bij de FEI zal het KNHS-reglement op dit punt moeten worden herschreven. Voorgesteld wordt dat de eisen om te mogen starten op de nieuwe 1-ster (1.05m klasse) hetzelfde zijn als bij de nieuwe 2 ster (1.10m klasse overeenkomstig met de Z). De resultaten worden in de klasse M bijgeschreven.

Zweepgebruik zal uitvoerig worden beschreven naar voorbeeld van Springen en FEI-eventing. Ook stelt het forum voor om het flexibel starten gelijk te stellen met het springen.

De eventingderby zal nog uitvoeriger worden beschreven en voor de klassen B en L zullen de wedstrijdresultaten vanaf maart 2019 worden geregistreerd en zullen deze wedstrijden voor winst- en verliespunten zijn. In de vergadering eind november zullen de wijzigingen uitgebreid aan de orde komen en zal een definitief besluit worden genomen.

Laat afmelden van deelnemers
In de rondvraag kwam nog het probleem aan de orde dat veel deelnemers zich al heel vroeg inschrijven voor een wedstrijd en dan kort voor sluitingsdatum zich nog afmelden. In dat geval worden reserves pas heel laat opgeroepen en deze zijn dan niet altijd meer beschikbaar. Hier zal met de wedstrijdorganisaties over gesproken worden. 

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op
www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum.

Categorie: verslag eventingforum

Ander Nieuws

  • Verslag Springforum 16 januari 2023
    Verslag Springforum 16 januari 2023
  • Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
    Reglementswijzigingen per 1 maart 2023
  • Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022
    Deelnemers internationale wedstrijden 11 tot en met 17 juli 2022